Koordinátor značky

Po mnohaletém zvažování různých druhů a systémů podpory místních produktů, a tím i místních výrobců a producentů, Region Kunětické hory vyzval ke spolupráci sousední regiony Bohdanečska a Holicka. Společně vytvořily kompaktní území, které má dostatečné místní zdroje a vysoký rozvojový potenciál producentů pro jejich budoucí spolupráci. V rámci vytvořeni systému certifikace místní produkce se Region Kunětické hory, jako hlavni koordinátor, stal v r. 2013 členem Asociace regionálních značek (ARZ).

 

MAS Region Kunětické hory – hlavní koordinátor

www.masrkh.oblast.cz

 

MAS Region Kunětické hory je spolek založený v r. 2005. Podporuje celkový rozvoj regionu realizací
projektů a aktivit metodou LEADER, která je založena na spolupráci veškerých subjektů ve
venkovském regionu (obcí, podnikatelů v zemědělství, v cestovním ruchu, ve službách, regionálních
výrobců a řemeslníků, zájmových sdružení, spolků, školy a dalších a subjektů).
Mezi cíle MAS patří podpora místní ekonomiky – odbytu lokální produkce a aktivit cestovního ruchu.
Spolek rozvíjí komunikaci mezi subjekty tak, aby bylo dosaženo dlouhodobého udržitelného rozvoje.
Území je vymezeno 2 členskými mikroregiony (Svazek obcí pod Kunětickou horou a Svazek obcí
Loučná) a obcemi Opatovice nad Labem a Vysoká nad Labem, což čítá celkem 28 měst a obcí. Region
Kunětické hory je velmi malebnou krajinou rozkládající se v Polabské nížině. Mimo oblíbený hrad
Kunětická hora v regionu najdete i další zajímavosti k výletům, např. rozhledna Milíř ve Vysoké nad
Labem, Opatovický kanál, akvadukty v Sezemicích nebo výstava modelů autíček v Rokytně. Zdejší
rovinatý kraj je ideální pro cykloturistiku, hipoturistiku i pěší výlety. V létě jsou oblíbeným místem ke
koupání písníky u Stéblové a Starých Ždánic. 

MAS Bohdanečsko – místní koordinátor

www.mas-bohdanecsko.cz

Místní akční skupina Bohdanečsko byla založena v roce 2012 za účelem spolupráce při rozvoji regionu. Na území MAS se nachází 26 obcí s více jak 12 tis. obyvateli.
Přirozeným centrem této oblasti a sídlem MAS je město Lázně Bohdaneč.
V současné době se organizace připravuje na realizaci projektů v období EU 2014-2020.

MAS Holicko – místní koordinátor

www.holicko.cz

Místí akční skupina Holicko byla založena v roce 2006 za účelem rozvoje regionu, a to nejen na úrovni obcí, ale i na základě zapojení dalších subjektů jako jsou podnikatelé, neziskové organizace a aktivní občané. Jejím hlavním cílem je rozvíjet Holicko prostřednictvím podpory projektů, které vybírají právě lidé, kteří v regionu žijí, kteří jej znají a vědí, co region potřebuje.

Vyberte si region

mapa regionů

Regionální koordinátor značky

Partneři

Místní koordinátor

Místní koordinátor

Místní koordinátor

Místní koordinátor

Partner

Partner

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.