Koordinátor značky

Po mnohaletém zvažování různých druhů a systémů podpory místních produktů, a tím i místních výrobců a producentů, Region Kunětické hory vyzval ke spolupráci sousední regiony Bohdanečska a Holicka. Společně vytvořily kompaktní území, které má dostatečné místní zdroje a vysoký rozvojový potenciál producentů pro jejich budoucí spolupráci. V rámci vytvořeni systému certifikace místní produkce se Region Kunětické hory, jako hlavni koordinátor, stal v r. 2013 členem Asociace regionálních značek (ARZ).

 

MAS Region Kunětické hory – hlavní koordinátor

www.masrkh.oblast.cz

Region Kunětické hory je občanské sdružení (procházející transformací na spolek) založené v r. 2005 podporující celkový rozvoj regionu realizací projektů a aktivit metodou LEADER, která je založena na spolupráci veškerých subjektů ve venkovském regionu (obce, podnikatelé v zemědělství, v cestovním ruchu, ve službách, regionální výrobci a řemeslníci, zájmová sdružení, spolky, kluby, školy….).

Nejdůležitějším úkolem občanského sdružení je však navázat na přerušený dialog všech obyvatel ve venkovském prostoru a koordinovat jednotlivé akce subjektů tak, aby byly ve vzájemné shodě.

Území je vymezeno 2 členskými mikroregiony (Pod Kunětickou horou a Loučná) a obcí Opatovice, což čítá 27 měst a obcí. Členská základna je velmi pestrá, stále se rozrůstá, a tím zkvalitňuje. Občanské sdružení je otevřené všem subjektům a lidem, kteří se chtějí zapojit a nabídnout své síly ve prospěch rozvoje místního regionu.

Aktivity občanského sdružení nejsou nijak omezeny a vymezeny. V současné době se tvoří stále nové formy spolupráce místních subjektů orientující se na maximální zúročení místních zdrojů.

 

MAS Bohdanečsko – místní koordinátor

www.mas-bohdanecsko.cz

Místní akční skupina Bohdanečsko byla založena v roce 2012 za účelem spolupráce při rozvoji regionu. Na území MAS se nachází 26 obcí s více jak 12 tis. obyvateli.
Přirozeným centrem této oblasti a sídlem MAS je město Lázně Bohdaneč.
V současné době se organizace připravuje na realizaci projektů v období EU 2014-2020.

MAS Holicko – místní koordinátor

www.holicko.cz

MAS Holicko je zkušeným realizátorem Strategického plánu LEADER, na jeho území vzniklo mnoho zajímavých aktivit, které můžete využívat při své návštěvě. I tento region pracuje na bázi spolupráce veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru, což přináší rozvoji území jako celku jasné pozitivní impulzy.

Vyberte si region

mapa regionů

Regionální koordinátor značky

Partneři

Místní koordinátor

Místní koordinátor

Místní koordinátor

Místní koordinátor

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.