Jak získat značku

Regionální značku Kraj Pernštejnů spravuje Místní akční skupina Region Kunětické hory, o.s. Do certifikace se mohou zapojit i producenti z Bohdančeska a Holicka. Značku uděluje nezávislá certifikační komise, složená ze zástupců místních certifikovaných výrobců, zástupců místních samospráv, Asociace regionálních značek a dalších místních organizací. Tato komise také pečlivě dohlíží na kvalitu a plnění certifikačních kritérií u výrobků a produktů.

Značka je udělována těmto typům výrobků a produktů:

  • Potraviny a zemědělské produkty - např. mléko, sýry, maso, ryby, pečivo, obiloviny, ovoce, zelenina, víno, nápoje (šťávy a mošty), med apod.
  • Řemeslné výrobky a umělecká díla - např. výrobky ze dřeva, keramiky, skla nebo papíru, slaměné ozdoby, krajky, šperky, nábytek, upomínkové předměty, pohlednice apod.
  • Přírodní produkty – např. lesní plody, léčivé byliny, čaje, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, kompost, minerální voda apod.

 

Zájemcům o udělení značky nabízíme osobní konzultaci, na které společně probereme, zda Vaše výrobky splňují certifikační kritéria, zároveň nabízíme bezúplatnou pomoc s vyplněním žádosti o udělení značky vč. potřebných příloh.

Termíny příjmu žádostí o značku pro výrobky jsou vždy na jaře a na podzim. Přesné termíny jsou vždy aktuálně uveřejněny na těchto stránkách. K vyplněné žádosti je nutné přiložit také vzorek výrobku. Vaše žádost bude posouzena Certifikační komisí. Termín zasedání certifikační komise je vždy 2x do roka.

Po schválení Vaší žádosti certifikační komisí Vám bude udělen certifikát, který Vás opravňuje k užívání značky „Kraj Pernštejnů regionální produkt®“ na dobu 2 let.
Po uplynutí období platnosti certifikátu můžete vždy podat žádost o obnovu značky, která se uděluje na další 2 roky.
Při vydání certifikátu s Vámi MAS Region Kunětické hory, o.s. jako hlavní koordinátor uzavře smlouvu o užívání značky.


Poplatky za udělení a užívání značky

Poplatek za udělení značky:

Za udělení značky pro výrobky zaplatí žadatel poplatek ve výši 2.000,- Kč. Poplatek je určen na pokrytí nákladů spojených s vyřizováním a posuzováním žádosti a udělením značky a části nákladů na propagaci značky. Hradí se při předání certifikátu a podpisu smlouvy a je příjmem MAS Region Kunětické hory, o.s.

Pokud je žadatel již držitelem certifikátu pro výrobek a žádá o nový certifikát (pro jiný svůj výrobek nebo před uplynutím platnosti certifikátu), poplatek se snižuje na 1.000,-Kč.

Poplatek za užívání značky:

Pro částečné pokrytí nákladů na propagaci a prezentaci značky hradí její uživatelé roční poplatek za užívání značky v následující výši 1.000,-Kč.

Poplatek je hrazen převodem na účet vždy v plné výši k datu 31. března, bez ohledu na datum vystavení certifikátu.

Vyberte si region

mapa regionů

Regionální koordinátor značky

Partneři

Místní koordinátor

Místní koordinátor

Místní koordinátor

Místní koordinátor

Partner

Partner

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.