Síla našich značek v kontextu evropského projektu

KRKONOŠE  07. 02. 2024

Projekt CENTRAL MOUNTAINS, podpořený v rámci programu INTERREG CENTRAL EUROPE, cílí na prhloubení spolupráce v horských oblastech střední Evropy, konkrétně v Alpách, Karpatech a Sudetských horách. Dlouholeté zkušenosti se zviditelňováním kvalitní místní produkce se pokusíme zůročit v rámci tématu posílení partnerství veřejného a soukromého a sektoru a turistických služeb na česko-polském pomezí.

Projekt CENTRAL MOUNTAINS je velkoryse rozvržen na tři roky. a to od dubna 2023 do března 2026. V prvním roce probíhaly zevrubné analýzy potřeba regionů projektu, které hledají rovnováhu mezi zachováním cenné přírody a zájmy trvalých obyvatel i návštěvníků. V následujícím roce a půl se mají realizovat pilotní akce, které otestují vybrané metody a postupy, které by měly zastřešit dosud často roztříštěné iniciativy.

Akční plány projektu, stejně jako společná strategie, se tvoří ve spolupráci se zapojenými subjekty, nebo-li stakeholdery projektu. V případě našeho akčního plánu, který by se měl zaměřit na spolupráci veřejného a soukromého sektoru v Sudetech na podporu regionálních produktů a turistických služeb. 

 

V našem případě jsou hlavními spolupracujícími subjekty koordinátoři našich značek v území projektu (tj. z Krkonoš, Broumovska, Orlických hor, Jeseníků a Opavského Slezska), a dále zástupci organizací destinačního managementu, turistických informačních center, místních i regionální samospráv a organizací na podporu podnikání. A samozřejmě i certifikovaní výrobci a poskytovatelé služeb, z území, které je předměte aktivit projektu.

Jejich zástupci se sešli na společném osobním setkání ve Vrchlabí 30. 1. 2024. V úvodu jim byl představen projekt CENTRAL MOUNTAINS a rychlý úvod do teorie značek, nebo-li brandingu. A pak už následovala společná práce, která za cíl zejména zjistit, jaké komunikační kanály jsou v regionu známé a funkční, které neopak, a vytipovat podporu, kterou by při posilování vlastních značek ocenili. A zde jsou hlavní výsledky:

Co funguje v lokální komunikaci:

 • online a digitální kanály
  • e-mailing a newslettry
  • obsah na sociální sítě zejména s kvalitními fotkami a videem
  • webová prezentace
  • PR články, influenceři, virální obsah, ambasadoři, síťování
  • mobilní aplikace -mobilní rádio, Munipolis, Smartguide
 • offline a další cesty
  • lokální noviny
  • místní billboardy a plakáty -kina, autobusy, na zastávkách
  • spolupráce s hotely v oblasti -kartičky, deníky včetně jejich digitálních forem na sbírání razítek/nálepek pro cestovatele, rodiče, cyklisty a další zájmové skupiny
  • TV, rádio, podcasty
  • trhy
  • katalogy, letáky, reklamní předměty/vzorky
  • síla slova, doporučení
  • dny otevřených dveří

Kde začít a co funguje dobře ostatním:

 • nejdříve
  • mít vydefinovaný brand
  • pochopit svou cílovou skupinu
  • vytvořit si marketingový plán / strategii prodeje
 • následně
  • fotky, videa, texty
  • web/ eshop
  • sociální sítě
  • síťování
  • certifikace značky
 • později
  • trhy a akce
  • dny otevřených dveří, workshopy
  • využívání podpory ARZ
  • sofistikovanější kroky jako jsou účast v médiích -TV, rádio (lifestyle pořady), umisťování produktů do hotelů, prezentace v katalozích, společné akce s dalšími výrobci…

Co můžeme nabídnout regionům a značkám:

 • zvýšení povědomí o tom, že certifikace je potvrzením regionálnosti, lokálních surovin, lokální produkce
 • značky, které jsou držiteli certifikátů mají snazší přístup k některým dotacím/grantům, vzdělávacím příležitostem, marketingové podpoře
 • nabízíme podporu v pochopení trhu a cílových skupin, sdílíme know-how
 • vzdělávání o tom, jak posílit značky a zlepšit jejich výsledky díky spolupráci v rámci regionu
 • storytelling a povědomí o značkách
 • pomoc s pochopením významu skvělé prezentace značek -není možné se spokojit jen se skvělým produktem, je potřeba o něm dát i vědět, a to stejně kvalitní formou

Výstupy budou zapracovány do Akčního plánu, který by se měl realizovat od léta 2024 ve spolupráci s polským partnerem FOK -  Fundacja Ochrony Krajobrazu

Web projektu CENTRAL MOUNTAINS:
https://www.interreg-central.eu/projects/central-mountains/

Vyberte si region

mapa regionů

Regionální koordinátor značky

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

Partneři

Aktualizace webových stránek je spolufinancována z rozpočtu Královéhradeckého kraje

Aktualizace webových stránek je spolufinancována z rozpočtu Královéhradeckého kraje

Liberecký kraj sobě podporuje regionální producenty

Liberecký kraj sobě podporuje regionální producenty

Aktualizace webových stránek je spolufinancována z rozpočtu Libereckého kraje

Aktualizace webových stránek je spolufinancována z rozpočtu Libereckého kraje

KRKONOŠE originální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.