Koordinátor značky

img

Regionální koordinátor MAS Krkonoše

Místní akční skupina Krkonoše, z.s. (MAS Krkonoše) je zapsaným spolkem, který vzniklo v září 2005. MAS Krkonoše vznikla za účelem všestranné podpory rozvoje regionu Krkonoše a krkonošského podhůří činnostmi, které budou realizovány ve prospěch obyvatel a návštěvníků, obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů, které působí v tomto regionu.

Klíčovým projektem, který MAS rozvíjí od svého vzniku v září 2005, je značení místních výrobků a udělování značky „KRKONOŠE – originální produkt®“ v turistickém regionu Krkonoš. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Krkonoš, ale také jeho kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí.

To vše ocení jak turisté, kteří si chtějí pořídit pravý a kvalitní suvenýr z Krkonoš, tak místní obyvatelé, kteří chtějí nákupem podpořit „svého” místního výrobce. Místním živnostníkům, zemědělcům, malým a středním firmám proto značka přináší především:

  • konkurenční výhodu a zvýšení odbytu, ale také
  • propagaci a reklamu pro jejich produkty a
  • sounáležitost s regionem a vzájemnou spolupráci.

Propagace značky a značených výrobků probíhá jednak formou reklamních tiskovin (katalog výrobků, plakáty, letáky apod.), prostřednictvím médií (sociální sítě, webové stránky, tisk) a na společných akcích a prezentacích, např. na trzích, výstavách a jarmarcích. A protože je značení výrobků v jistém smyslu turistickým produktem, mohou se výrobci účastnit také různých veletrhů cestovního ruchu, jako např. RegionTour v Brně nebo mezinárodní Holiday World v Praze.

Díky partnerské spolupráci se členy Místní akční skupiny Krkonoše, destinační společností Krkonoše - Svazek měst a obcí, místními akčními plány, Státním zemědělským intervenčním fondem, Pro-Bio Svazem ekologických zemědělců, Královéhradeckým krajem či Libereckým krajem se držitelům regionální značky otevírají možnosti síťování, společných projektů, dní otevřených dveří, exkurzí s příběhy lokální produkce, poradenských služeb a vzdělávání.

Vyberte si region

mapa regionů

Regionální koordinátor značky

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

Partneři

Aktualizace webových stránek je spolufinancována z rozpočtu Královéhradeckého kraje

Aktualizace webových stránek je spolufinancována z rozpočtu Královéhradeckého kraje

Liberecký kraj sobě podporuje regionální producenty

Liberecký kraj sobě podporuje regionální producenty

Aktualizace webových stránek je spolufinancována z rozpočtu Libereckého kraje

Aktualizace webových stránek je spolufinancována z rozpočtu Libereckého kraje

KRKONOŠE originální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.