Odkazy

MAS Krkonoše

MAS Krkonoše

Místní akční skupina Krkonoše, o.s. (MAS Krkonoše) je zapsaným spolkem, které vzniklo v září 2005. MAS Krkonoše vznikla za účelem všestranné podpory rozvoje regionu Krkonoše a krkonošského podhůří činnostmi, které budou realizovány ve prospěch obyvatel a návštěvníků, obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů, které působí v tomto regionu.

 

Adresa: http://maskrkonose.cz
Krkonošský národní park (KRNAP)

Krkonošský národní park (KRNAP)

Krkonošský národní park byl vyhlášen v roce 1963 na území našeho nejvyššího a nejdrsnějšího pohoří – Krkonoš, táhnoucího se podél severovýchodní hranice ČR s Polskem. Pokrývá plochu 548 km2 (včetně ochranného pásma) a jeho nejvyšší vrchol Sněžka dosahuje výšky 1 602 m n. m. V Krkonoších jsou cenná zejména stanoviště nad horní hranicí lesa (zde okolo 1250 m n. m.), která mají charakter alpinské tundry s porosty kleče, smilkovými holemi, rašeliništi a kamennými moři.

Adresa: http://www.krnap.cz
Krkonoše – lokalita soustavy Natura 2000

Krkonoše – lokalita soustavy Natura 2000

Krkonoše byly zařazeny do celoevropské soustavy chráněných území Natura 2000 jako oba typy lokalit – jsou tzv. evropsky významnou lokalitou (která má za úkol chránit vybraná stanoviště a druhy) i tzv. ptačí oblastí (která chrání vybrané druhy ptáků).
Díky své poloze uprostřed středoevropské krajiny se Krkonoše staly významnou vývojovou křižovatkou, z čehož vyplývá výjimečná rozmanitost jejich horských ekosystémů – porosty kleče, ledovcové kary, květnaté horské louky, mokřady, horské smrkové lesy apod. Nejcennější jsou zejména vysokohorská stanoviště, unikátní v kontextu celé střední Evropy.

Významný je vysoký počet rostlin, které se zde zachovaly po dobách ledových (tzv. glaciální relikty) a mají zde jižní hranici svého celosvětového rozšíření. Dalším unikátem je vysoký počet tzv. endemitů – tedy druhů, které se nevyskytují jinde na světě než právě v Krkonoších (nebo v ČR) – např. jeřáb krkonošský, zvonek český, svízel sudetský. Z množství vzácných druhů ptáků bychom v Krkonoších našli např. kulíka hnědého, pěvušku podhorní nebo kosa horského.

Adresa: http://www.nature.cz/natura2000-design3
Biosférická rezervace Krkonoše/Karkonosze

Biosférická rezervace Krkonoše/Karkonosze

Biosférické rezervace (BR) jsou vyhlašovány od roku 1974 po celém světě organizací UNESCO v rámci programu TTČlověk a biosféra (MaB - Man and the Biosphere). Využívají stávajících chráněných území, která zahrnují ukázky zachovalé přírody – typické pro danou oblast i unikátních, dále části citlivě využívané člověkem i oblasti člověkem degradované. Ochrana území formou BR neomezuje činnost člověka žádnými dalšími předpisy, opírá se jen o národní legislativu. BR jsou vyhlašovány za účelem mezinárodního výzkumu a spolupráce.
Přeshraniční BR Krkonoše/Karkonosze byla vyhlášena v roce 1992 jako zástupce středoevropských pohoří a je jednou ze 6 biosférických rezervací v ČR.

Adresa: http://brkk.krkonose.cz

Vyberte si region

mapa regionů

Regionální koordinátor značky

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

Partneři

Aktualizace webových stránek je spolufinancována z rozpočtu Královéhradeckého kraje

Aktualizace webových stránek je spolufinancována z rozpočtu Královéhradeckého kraje

Liberecký kraj sobě podporuje regionální producenty

Liberecký kraj sobě podporuje regionální producenty

Aktualizace webových stránek je spolufinancována z rozpočtu Libereckého kraje

Aktualizace webových stránek je spolufinancována z rozpočtu Libereckého kraje

KRKONOŠE originální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.