Jak získat značku

Značku uděluje MAS Krkonoše třem typům výrobků a produktů:

  • Potraviny a zemědělské produkty - např. mléko, sýry, maso, ryby, pečivo, obiloviny, ovoce, zelenina, víno, nápoje (šťávy a mošty), med apod.
  • Řemeslné výrobky a umělecká díla - např. výrobky ze dřeva, skla nebo papíru, slaměné ozdoby, krajky, šperky, keramika, nábytek, upomínkové předměty, pohlednice apod.
  • Přírodní produkty – např. lesní plody, léčivé byliny, čaje, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, kompost, minerální voda apod.
  • Zážitky

Jestliže na území Krkonoš vyrábíte takové výrobky, přesvědčte se, zda splňujete certifikační kritéria. Pokud ano, stačí Vám pouze vyplnit žádost o značku (viz formulář žádosti) a zaslat na adresu:

Místní akční skupina Krkonoše, z.s.
Prostřední Lánov 39
543 41 Lánov

K žádosti je nutné přiložit také vzorek výrobku. Pokud jej nemůžete nebo nechcete zaslat spolu s žádostí, kontaktujte kancelář MAS Krkonoše - e-mail: , zde se můžete domluvit na jiném způsobu předání.

Vaše žádost bude posouzena Certifikační komisí. Certifikační komise zpravidla projednává pouze žádosti doručené nejpozději 14 dnů před jejím zasedáním. Termíny zasedání jsou zveřejňovány cca 1 měsíc předem na těchto stránkách v sekci Novinky.

Po schválení Vaší žádosti certifikační komisí Vám bude udělen certifikát, který Vás opravňuje k užívání značky, a to na dobu 2 let (poté musíte žádost podat znovu). Při vydání certifikátu s Vámi koordinátor uzavře smlouvu o užívání značky.


POPLATKY
S přijímáním žádostí, vydáním certifikátu a užíváním značky jsou spojeny následující poplatky:

Registrační poplatek:

Za udělení značky zaplatí výrobce registrační poplatek ve výši 1500,- Kč. Poplatek je určen na pokrytí nákladů spojených s vyřizováním a posuzováním žádosti a s udělením značky.
Pokud je výrobce již držitelem certifikátu a žádá o nový certifikát (pro jiný svůj výrobek nebo před uplynutím platnosti certifikátu), poplatek se snižuje na 1000,- Kč.
Poplatek je hrazen na základě faktury vystavené koordinátorem při předání certifikátu a  smlouvy o udělení a užívání značky a je příjmem MAS Krkonoše.


Poplatek za užívání značky:

Pro pokrytí nákladů na marketing, propagaci a prezentaci značky hradí její uživatelé roční poplatek za užívání značky:

Živnostníci (OSVČ), firmy (právnické osoby): 2000,- Kč, v případě, že je souběžně podána žádost o udělení značky na další minimálně jeden výrobek / skupinu výrobků, je poplatek za užívání značky na tyto další výrobky / skupiny výrobků v pořadí 1000,- Kč.

Živnostníci (OSVČ), kteří provozují činnost jako vedlejší, fyzické osoby nepodnikající (bez živnostenského oprávnění), které provozují činnost příležitostně a neziskové organizace (např. chráněné dílny): 1000,- Kč

Poplatek je hrazen na základě faktury vystavené koordinátorem jednou ročně vždy v plné výši k datu 31. března, bez ohledu na datum vystavení certifikátu. Poplatek je příjmem MAS Krkonoše.

Související dokumenty ke stažení

jpg  Mapa regionu

file  Žádost zážitky

file  Źádost výrobky

Vyberte si region

mapa regionů

Regionální koordinátor značky

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

Partneři

Aktualizace webových stránek je spolufinancována z rozpočtu Královéhradeckého kraje

Aktualizace webových stránek je spolufinancována z rozpočtu Královéhradeckého kraje

Liberecký kraj sobě podporuje regionální producenty

Liberecký kraj sobě podporuje regionální producenty

Aktualizace webových stránek je spolufinancována z rozpočtu Libereckého kraje

Aktualizace webových stránek je spolufinancována z rozpočtu Libereckého kraje

KRKONOŠE originální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.