Certifikační komise

MAS Krkonoše

Občanské sdružení s původním názvem Sdružení pro krkonošské produkty vzniklo v září 2005, aby spravovalo systém značení místních produktů. Postupně se však ze sdružení vyvinula místní akční skupina, která získala grant od Ministerstva zemědělství (resp. SZIF) na přípravu rozvojové strategie pro region Krkonoše. Proto bylo sdružení 26. října 2006 přejmenováno na Místní akční skupinu Krkonoše, z.s. (MAS Krkonoše, z. s.) a vytvořilo si i nové webové stránky: www.maskrkonose.cz. Tam se dočtete více o činnosti, historii, členech MAS i o osudu Strategie rozvoje Krkonoš.

Certifikační komise

Pod hlavičkou MAS Krkonoše stále funguje Certifikační komise pro udělování značky Krkonoše - originální produkt, jako nezávislý orgán, který posuzuje žádosti pro udělení značky Krkonoše – originální produkt®. Komise má 8 členů (+hosté), a to z řad členů MAS i mimo ni. Členové jsou voleni Členskou schůzí MAS na 3 roky a jejich členství je možné automaticky prodloužit.

Komise je usnášení schopná za účasti nadpoloviční většiny svých řádných členů. Komise se usnáší nadpoloviční většinou přítomných členů.


Termíny zasedání jsou zveřejňovány alespoň 14 dnů předem na těchto stránkách v sekci Aktuality.

Členové komise:

  • Ing. Karel Polívka – Friesovy boudy
  • Mgr. Petra Hartmanová - Místní akční skupina Krkonoše, z.s.
  • Jiří Šťastný – Emba
  • Mgr. Lenka Šplíchalová – etnoložka/kurátorka národopisné sbírky, správa KRNAP
  • Jan Franta – zemědělec
  • Ing. Eva Šulcová - Svazek měst a obcí Krkonoše
  • Ing. Hana Řehořková - PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, regionální centrum Krkonoše a Podkrkonoší
  • host - MAS Podchlumí - Mgr. Zdeňka Novotná
  • host - Asociace regionálních značek, z.s. – PhDr.Kateřina Čadilová

Vyberte si region

mapa regionů

Regionální koordinátor značky

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

Partneři

Aktualizace webových stránek je spolufinancována z rozpočtu Královéhradeckého kraje

Aktualizace webových stránek je spolufinancována z rozpočtu Královéhradeckého kraje

Liberecký kraj sobě podporuje regionální producenty

Liberecký kraj sobě podporuje regionální producenty

Aktualizace webových stránek je spolufinancována z rozpočtu Libereckého kraje

Aktualizace webových stránek je spolufinancována z rozpočtu Libereckého kraje

KRKONOŠE originální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.