3. výzva k podávání žádostí o značku KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt

KRUŠNOHOŘÍ  24. 09. 2014

MAS Sdružení Západní Krušnohoří vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o udělení značky „KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®“.

img

Získaný certifikát platí na dva roky a opravňuje výrobce k užívání značky „KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®“ na všech certifikovaných produktech i propagačních materiálech.

Cílem značky je přispět k rozvoji místní ekonomiky a udržitelnému cestovnímu ruchu. Značka ga­rantuje původ výrobku v regionu, kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí. Uděluje se výrobkům, které mají v regionu dlouholetou tradici nebo jsou převážně z místních surovin. Posuzuje se i podíl ruční práce, jedinečnost ve vztahu k regionu a výjimečné vlastnosti produktu.

Výrobcům značka umožňuje větší pro­pagaci jejich výrobků a otevírá nové možnosti prezentace a prodeje, např. na regionálních trzích. Základ­ním nástrojem propagace jsou společné webové stránky všech certifikovaných produktů.Koordinátor značky dále propaguje certifikované výrobce na svých akcích, webových stránkách a vydáváním propagačních materiálů a katalogů.

Třetí kolo certifikace proběhne v listopadu 2014.

Podrobné informace pro zájemce o udělení značky včetně žádostí o značku, zásad jejího udělování a užívání, certifikačních kritérií žádosti o udělení značky najdete v sekci Pro zájemce o značku a také na na www.maskaszk.cz, případně je možné žádost vyzvednout osobně nebo požádat o zaslání (mailem , tel. 724 960 964).

Vyplněná žádost včetně povinných příloh musí být doručena na naši adresu nejpozději do 10. října 2014.
K jednání Certifikační komise je nutné dodat i vzorky posuzovaných produktů (není-li to technic­ky možné, je potřeba s koordinátorem značky dohodnout jiný způsob prezentace a hodnocení). Osobní představení výrobků žadateli o značku je vítáno.
Zasedání Certifikační komise, která posuzuje udělení značky jednotlivým produktům, proběhne začátkem listopadu.

Upozorňujeme na změnu vymezení hranic území značky - viz aktuální znění Zásad a obrázek níže.

Věříme, že značka „KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®“ přispěje k propagaci a podpoře Vaší kvalitní práce a současně i k rozvoji našeho regionu. V případě jakýkoliv dota­zů nás kontaktujte na uvedeném telefonním čísle či e-mailové adrese.

E-mail: info@maskaszk.cz, www.maskaszk.cz Tel.: +420 724 960 964

Celá výzva ve formátu PDF

KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt - mapa území

KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.