Základní informace

O značku KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt se mohou ucházet řemeslné výrobky, potraviny a přírodní produkty z Krušnohoří (viz mapka). Kromě výrobků je značka udělována také stravovacím a ubytovacím službám se vztahem k regionu a jeho tradicím. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region, ale také jeho kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí.

To vše ocení jak turisté, kteří upřednostňují pořízení pravého a kvalitního suvenýru z kraje, tak místní obyvatelé podporující „svého” místního výrobce, jenž se mnohdy nesnadno vypořádává s konkurencí anonymního a levného zboží.

Místním živnostníkům, zemědělcům, malým a středním firmám proto značka přináší především:

  • konkurenční výhodu a zvýšení odbytu, ale také
  • propagaci a reklamu pro jejich produkty a
  • sounáležitost s regionem a vzájemnou spolupráci.

Propagace značky a značených výrobků probíhá jednak formou reklamních tiskovin (katalog výrobků, plakáty, letáky  apod.) a prostřednictvím médií (webové stránky), dále pak na společenských a kulturních akcích a prezentacích výrobců. A protože je značení výrobků v jistém smyslu turistickým produktem a produktem venkova, mohou se výrobci účastnit také různých veletrhů jako např. Země Živitelka.

Mapa s vyznačením regionu a jeho hranic

KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.