Koordinátor značky

Místní akční skupiny Lípa pro venkov z.s. působí v regionu kutnohorského okresu na území 80 obcí od řeky Sázavy ke Kutné Hoře a Čáslavi od roku 2006. Sdružuje podnikatele i další subjekty, kterým záleží na harmonickém rozvoji regionu. 

MAS je důležitým článkem při rozdělování finančních prostředků z Evropské unie i národích zdrojů.

Mezi další činnosti spolku patří tvorba strategických plánů obcí, dotační management, poradenství, organizace školení, seminářů a výstav či realizace výběrových řízení  a posktytování podpory z Fondu kultury a sportu.

MAS Lípa pro venkov z.s. se stala koordinátorem RZ KUTNOHORSKO začátkem roku 2022. Od založení značky RZ KUTNOHORSKO v roce 2016 až do roku 2022 byl regionálním koordináterm Spolek kutnohorských podnikatelů. 

Mezi naše partnery patří Mikroregion Čáslavsko a Spolek kutnohorských podnikatelů.

Vyberte si region

mapa regionů

Regionální koordinátor značky

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.