Jak získat značku

Regionální značku KUTNOHORSKO regionální produkt® koordinuje MAS Lípa pro venkov z.s. Značku uděluje nezávislá certifikační komise, složená ze zástupců koordinátora a jeho partnerů, místních certifikovaných výrobců, zástupců místních samospráv a dalších místních aktérů a Asociace regionálních značek. Certifikační komise také pečlivě dohlíží na kvalitu a plnění certifikačních kritérií.

Značka je udělována těmto typům výrobků a produktů:

  • Potraviny a zemědělské produkty - např. mléko, sýry, maso, ryby, pečivo, obiloviny, ovoce, zelenina, víno, nápoje (šťávy a mošty), med apod.
  • Řemeslné výrobky a umělecká díla - např. výrobky ze dřeva, kamene, břidlice, keramiky, skla nebo papíru, slaměné ozdoby, krajky, šperky, upomínkové předměty, pohlednice apod.
  • Přírodní produkty – např. lesní plody, léčivé byliny, čaje, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, kompost, minerální voda apod.
  • Ubytovací a stravovací služby - hotely, penziony, ubytování v soukromí, turistické ubytovny, restaurace, kavárny nebo cukrárny.
  • Zážitky pro návštěvníky i obyvatele regionu, které přináší možnosti poznání historie, přírody i dalších zajímavostí regionu

Zcela zdarma vám nabízíme osobní konzultaci, na které společně probereme, zda vaše výrobky splňují certifikační kritéria. Vážným zájemcům rovněž nabízíme pomoc s vyplněním žádosti o udělení značky včetně potřebných příloh.

Příjem žádostí o značku je průběžný. Certifikační komise je svolávána dle potřeby, nejméně dvakrát ročně. Přesné termíny jsou zveřejňovány na této webové stránce a na stránce koordinátora značky www.lipaprovenoov.cz. K vyplněné žádosti o značku pro výrobek je nutné přiložit také vzorek výrobku, v případě potravin je možné vzorek donést až na jednání certifikační komise. Nedovoluje-li to charakter výrobku, je nutné zajistit prezentaci výrobků zástupcům Certifikační komise jiným způsobem. U žádostí o certifikaci služeb a zážitků navštíví zařízení nejméně dva členové komise. Na jednání komise se pak prezentují fotografie a další podpůrné materiály. Podrobný postup udělování certifikátu je uveden v Zásadách pro udělování a užívání značky.

Posoudí-li Certifikační komise žádost kladně, bude vám udělen certifikát, který vás opravňuje k užívání značky „KUTNOHORSKO regionální produkt®“ po dobu 2 let.  Po uplynutí období platnosti certifikátu můžete vždy podat žádost o obnovu certifikátu, která se uděluje na 3 roky.

 

Poplatky za udělení a užívání značky

Registrační poplatek

Za udělení značky zaplatí žadatel registrační poplatek ve výši 1 500,‑ Kč. Poplatek je určen na částečné pokrytí nákladů spojených s vyřizováním a posuzováním žádosti a s udělením značky

Poplatek se hradí na základě faktury vystavené Koordinátorem zároveň s podpisem Smlouvy o užívání značky a je příjmem Koordinátora.

Koordinátor může rozhodnout o snížení poplatku.


Poplatek za užívání značky

Pro částečné pokrytí nákladů na propagaci a prezentaci značky hradí její uživatelé roční poplatek za užívání značky v následující výši:

  • neplátci DPH – 1 000,- Kč
  • plátci DPH – 3 000,- Kč

Poplatek je hrazen na základě faktury vystavené koordinátorem vždy v plné výši jednou ročně, a to k 31. 3. bez ohledu na datum udělení certifikátu. Pro stanovení výše poplatku je rozhodující, zda je držitel značky k tomuto datu plátcem DPH.

Poplatek je příjmem Koordinátora. Přijaté poplatky budou Koordinátorem využity na chod a udržitelnost regionální značky „KUTNOHORSKO regionální produkt®“.

Koordinátor může rozhodnout o snížení poplatku.

Vyberte si region

mapa regionů

Regionální koordinátor značky

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.