Koordinator der Marke

Místní akční skupiny Lípa pro venkov z.s. působí v regionu kutnohorského okresu na území 80 obcí od řeky Sázavy ke Kutné Hoře a Čáslavi od roku 2006. Sdružuje podnikatele i další subjekty, kterým záleží na harmonickém rozvoji regionu. 

MAS je důležitým článkem při rozdělování finančních prostředků z Evropské unie i národích zdrojů.

Mezi další činnosti spolku patří tvorba strategických plánů obcí, dotační management, poradenství, organizace školení, seminářů a výstav či realizace výběrových řízení  a posktytování podpory z Fondu kultury a sportu.

MAS Lípa pro venkov z.s. se stala koordinátorem RZ KUTNOHORSKO začátkem roku 2022. Od založení značky RZ KUTNOHORSKO v roce 2016 až do roku 2022 byl regionálním koordináterm Spolek kutnohorských podnikatelů. 

Mezi naše partnery patří Mikroregion Čáslavsko a Spolek kutnohorských podnikatelů.

Wählen Sie eine Region

mapa regionů

Regionaler Koordinator der Marke

Abonnement der Neuigkeiten

Wollen Sie regelmäßig die Neuigkeiten und Einladungen zu geplanten Veranstaltungen erhalten, inspirierende Geschehnisse und Interviews erfahren? Dann genügt es, sich anzumelden.

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.