Über die Marke

img

Na území Kutnohorska se můžete setkat s výrobky, službami a zážitky označenými speciálním logem KUTNOHORSKO regionální produkt®. Tato značka znamená, že výrobky, služby nebo zážitky prošly přísným procesem certifikace, který zákazníkovi garantuje jejich skutečný původ na Kutnohorsku.

Místní původ však není jedinou podmínkou pro udělení značky. Značené výrobky, služby a zážitky musí přispívat k dobrému jménu regionu, proto musí být také:

  • dostatečně kvalitní
  • šetrné vůči životnímu prostředí
  • jedinečné ve vztahu ke Kutnohorsku - tedy např. vyrobené tradiční technologií, ručně nebo z místních surovin, výjimečné svou vysokou kvalitou. U služeb v cestovním ruchu a zážitků se hodnotí nadstandardní péče poskytovatele služby nebo zážitku o hosty či návštěvníky a také vztah k regionu.

U každého produktu hodnotí splnění zmíněných kritérií certifikační komise. 
Více o certifikačních kritériích a certifikační komisi se dozvíte v sekci „Pro zájemce o značku”.

Symbol ve značce vychází z  královské koruny, jako historický odkaz na královský statut Kutné Hory i nedaleké Čáslavi. Tři výběžky odkazují na věže chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře. Nepravidelná kontura symbolu naznačuje ruční práci, historickou patinu a tradice místních lidí.

Nejběžnějším způsobem, jakým mohou být označeny certifikované výrobky, je umístění vyobrazení značky na visačce nebo samolepce na výrobek nebo jeho obal. U některých výrobků může být značka začleněna také přímo do etikety, nebo být součástí samotného výrobku. V případech, kdy nelze značit každý výrobek zvlášť (např. pečivo), bude označen společný regál, box apod., ve kterém se výrobky prodávají.

Služby v cestovním ruchu se označují zvenku tabulkou se značkou, pokud to není technicky možné, je zvoleno nějaké jiné přijatelné řešení.

Značku uděluje Místní akční skupina Lípa pro venkov z.s., která je regionálním koordinátorem značky KUTNOHORSKO regionální produkt®. Svolává certifikační komisi a stará se o propagaci značky i její držitelů a certifikovaných produktů.

Cílem značení místních výrobků je zviditelnit Kutnohorsko a pomoci zdejším výrobcům a poskytovatelům služeb. Značka usnadní orientaci zákazníkům – jak turistům, kteří si chtějí odvézt skutečně pravý suvenýr z Kutnohorska nebo objevit místní speciality a zajímavosti, tak místním obyvatelům, kteří díky značce mohou nákupem podpořit především „své sousedy”.

Wählen Sie eine Region

mapa regionů

Regionaler Koordinator der Marke

Abonnement der Neuigkeiten

Wollen Sie regelmäßig die Neuigkeiten und Einladungen zu geplanten Veranstaltungen erhalten, inspirierende Geschehnisse und Interviews erfahren? Dann genügt es, sich anzumelden.

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.