Wie man die Marke gewinnen kann

Regionální značku KUTNOHORSKO regionální produkt® koordinuje MAS Lípa pro venkov z.s. Značku uděluje nezávislá certifikační komise, složená ze zástupců koordinátora a jeho partnerů, místních certifikovaných výrobců, zástupců místních samospráv a dalších místních aktérů a Asociace regionálních značek. Certifikační komise také pečlivě dohlíží na kvalitu a plnění certifikačních kritérií.

Značka je udělována těmto typům výrobků a produktů:

  • Potraviny a zemědělské produkty - např. mléko, sýry, maso, ryby, pečivo, obiloviny, ovoce, zelenina, víno, nápoje (šťávy a mošty), med apod.
  • Řemeslné výrobky a umělecká díla - např. výrobky ze dřeva, kamene, břidlice, keramiky, skla nebo papíru, slaměné ozdoby, krajky, šperky, upomínkové předměty, pohlednice apod.
  • Přírodní produkty – např. lesní plody, léčivé byliny, čaje, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, kompost, minerální voda apod.
  • Ubytovací a stravovací služby - hotely, penziony, ubytování v soukromí, turistické ubytovny, restaurace, kavárny nebo cukrárny.
  • Zážitky pro návštěvníky i obyvatele regionu, které přináší možnosti poznání historie, přírody i dalších zajímavostí regionu

Zcela zdarma vám nabízíme osobní konzultaci, na které společně probereme, zda vaše výrobky splňují certifikační kritéria. Vážným zájemcům rovněž nabízíme pomoc s vyplněním žádosti o udělení značky včetně potřebných příloh.

Příjem žádostí o značku je průběžný. Certifikační komise je svolávána dle potřeby, nejméně dvakrát ročně. Přesné termíny jsou zveřejňovány na této webové stránce a na stránce koordinátora značky www.lipaprovenoov.cz. K vyplněné žádosti o značku pro výrobek je nutné přiložit také vzorek výrobku, v případě potravin je možné vzorek donést až na jednání certifikační komise. Nedovoluje-li to charakter výrobku, je nutné zajistit prezentaci výrobků zástupcům Certifikační komise jiným způsobem. U žádostí o certifikaci služeb a zážitků navštíví zařízení nejméně dva členové komise. Na jednání komise se pak prezentují fotografie a další podpůrné materiály. Podrobný postup udělování certifikátu je uveden v Zásadách pro udělování a užívání značky.

Posoudí-li Certifikační komise žádost kladně, bude vám udělen certifikát, který vás opravňuje k užívání značky „KUTNOHORSKO regionální produkt®“ po dobu 2 let.  Po uplynutí období platnosti certifikátu můžete vždy podat žádost o obnovu certifikátu, která se uděluje na 3 roky.

 

Poplatky za udělení a užívání značky

Registrační poplatek

Za udělení značky zaplatí žadatel registrační poplatek ve výši 1 500,‑ Kč. Poplatek je určen na částečné pokrytí nákladů spojených s vyřizováním a posuzováním žádosti a s udělením značky

Poplatek se hradí na základě faktury vystavené Koordinátorem zároveň s podpisem Smlouvy o užívání značky a je příjmem Koordinátora.

Koordinátor může rozhodnout o snížení poplatku.


Poplatek za užívání značky

Pro částečné pokrytí nákladů na propagaci a prezentaci značky hradí její uživatelé roční poplatek za užívání značky v následující výši:

  • neplátci DPH – 1 000,- Kč
  • plátci DPH – 3 000,- Kč

Poplatek je hrazen na základě faktury vystavené koordinátorem vždy v plné výši jednou ročně, a to k 31. 3. bez ohledu na datum udělení certifikátu. Pro stanovení výše poplatku je rozhodující, zda je držitel značky k tomuto datu plátcem DPH.

Poplatek je příjmem Koordinátora. Přijaté poplatky budou Koordinátorem využity na chod a udržitelnost regionální značky „KUTNOHORSKO regionální produkt®“.

Koordinátor může rozhodnout o snížení poplatku.

Wählen Sie eine Region

mapa regionů

Regionaler Koordinator der Marke

Abonnement der Neuigkeiten

Wollen Sie regelmäßig die Neuigkeiten und Einladungen zu geplanten Veranstaltungen erhalten, inspirierende Geschehnisse und Interviews erfahren? Dann genügt es, sich anzumelden.

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.