Zertifizierungskriterien

Certifikát regionální značky KUTNOHORSKO regionální produkt® je možné udělit pouze těm výrobkům, službám nebo zážitkům, které podle názoru Certifikační komise splňují předem daná certifikační kritéria. Certifikační komise může navíc rozhodnout o neudělení certifikátu, pokud daný výrobek, služba, nebo zážitek je v rozporu s cílem značky a odporuje morálním a etickým zásadám, obecnému estetickému cítění nebo by mohl jinak poškodit dobré jméno značky, Spolku kutnohorských podnikatelů nebo ARZ.

Podmínkou pro udělení značky pro výrobky je, že:

 • výrobek je vyráběn (zcela nebo převážně) na území udělování značky
 • výrobek splňuje všechny předpisy a normy, které jsou pro něj stanoveny
 • výrobek ani jeho obal nepoškozují životní prostředí
 • naplňuje podmínku "Jedinečnosti spojené s regionem", a to získáním alespoň 10 z 25 možných bodů v pěti bodovaných kritériích (tradiční výrobek, produkt z místních surovin, podíl ruční, řemeslné nebo duševní práce, motiv z regionu nebo specifičnost pro region a výjimečná kvalita.

U stravovacích a ubytovacích služeb se vedle regionální příslušnosti, která je samozřejmostí, zkoumá:

 • zaručení kvality poskytované služby, a to jak z hlediska plnění zákonných předpisů a norem, tak i celkových dojem ze zařízení,
 • kvalita a funkčnost vybavení a chování personálu,
 • a dále celá řada bodovaných kritérií.
 • Certifikát je dostupný zařízení jakékoli kategorie, pokud host dostane skutečně to, co slibuje nabídka, a pokud možno i něco navíc, co nenabízí ostatní srovnatelná zařízení.

V kategorii zážitků lze certifikát získat pro trvale (celoročně nebo sezónně) nabízené služby, nebo jednorázové akce se vztahem k regionu. Hodnotí se:

 • tradice a regionální příslušnost poskytovatele zážitku,
 • zajištění bezpečnosti uživatelů zážitku,
 • v případě trvalých staveb zachování krajinného a architektonického rázu,
 • šetrnost k životnímu prostředí,
 • úroveň poskytování informací o zážitku,
 • celková kvalita
 • a řada bodovaných kritérií.

Úplné znění certifikačních kritérií:

Wählen Sie eine Region

mapa regionů

Regionaler Koordinator der Marke

Abonnement der Neuigkeiten

Wollen Sie regelmäßig die Neuigkeiten und Einladungen zu geplanten Veranstaltungen erhalten, inspirierende Geschehnisse und Interviews erfahren? Dann genügt es, sich anzumelden.

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.