Zertifizierungskommission

Certifikační komise je nezávislý orgán, který posuzuje žádosti o udělení značky „KUTNOHORSKO regionální produkt®“ a rozhoduje o udělení práv k užívání značky (certifikátu) pro určitý výrobek, službu nebo zážitek. Komise zasedá nejméně dvakrát ročně a při jednáních se řídí vlastním jednacím řádem. Termíny zasedání a lhůta příjmu žádostí jsou uveřejněny na tomto webu a na webu regionálního koordinátora www.lipaprovenkov.cz.


Členové certifikační komise:

PhDr. Kateřina Čadilová/Ing. Jana Galuščáková – ARZ, z.s.

Mgr. Radek Tvrdík - MAS Lípa pro venkov z.s.

Iveta Marhanová - MAS Lípa pro venkov z.s.

Mgr. Josef Ruml - Spolek kutnohorských podnikatelů, certifikovaných výrobce

Alena Teplá - Mikroregion Čáslavsko

Hana Kvasilová - Penzion U Babky bylinkářky

Ing. Josef Viktora - Město Kutná Hora

Ing. Antonín Hejzlar - Město Čáslav

Ing. Veronika Vraná - Okresní agrární komora Kutná Hora

 

Komise je usnášeníschopná při účasti nadpolovičního počtu členů. Jednotliví členové mohou za sebe na jednání Certifikační komise vyslat zástupce.

Wählen Sie eine Region

mapa regionů

Regionaler Koordinator der Marke

Abonnement der Neuigkeiten

Wollen Sie regelmäßig die Neuigkeiten und Einladungen zu geplanten Veranstaltungen erhalten, inspirierende Geschehnisse und Interviews erfahren? Dann genügt es, sich anzumelden.

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.