O značce

img

MORAVSKÉ KRAVAŘSKO – regionální produkt®

V regionu Moravského Kravařska se od října roku 2007 označují místní výrobky speciálním logem MORAVSKÉ KRAVAŘSKO – regionální produkt®. Tato značka znamená, že výrobky prošly přísným procesem certifikace, který zákazníkovi garantuje jejich skutečný původ v Moravském Kravařsku. Tento historický název regionu se používal už před 2. světovou válkou a jedná se o oblast na horním toku řeky Odry.

Místní původ však není jedinou podmínkou pro udělení značky. Značené výrobky musí přispívat k dobrému jménu regionu, proto musí být také:

  • dostatečně kvalitní
  • šetrné vůči životnímu prostředí
  • jedinečné ve vztahu k Moravskému Kravařsku - vyrobené tradiční technologií, ručně nebo z místních surovin, výjimečné svou vysokou kvalitou

Logo je tvořeno grafickou částí, která znázorňuje hlavu krávy v hnědočervené barvě. Skot je na loukách údolní nivy řeky Odry chován odedávna a stal se tak symbolem celého regionu Moravské Kravařsko.

Nejběžnějším způsobem, jakým mohou být výrobky označeny, je umístění některé z těchto visaček nebo samolepek na výrobek nebo jeho obal.

U některých výrobků může být značka začleněna také přímo do etikety, nebo být součástí samotného výrobku. V případech, kdy nelze značit každý výrobek zvlášť (např. pečivo), bude označen společný regál, box apod., ve kterém se výrobky prodávají.

Řádné označení každého výrobku, který získal certifikát, je pro výrobce povinností. Proto nás prosím neváhejte kontaktovat, jestliže se setkáte s výrobky označenými nekvalitně nebo nedbale.

U každého výrobku hodnotí splnění všech těchto kritérií nezávislá Certifikační komise, složená z místních výrobců a dalších zástupců regionu.

Značku uděluje Místní akční skupina (MAS) Regionu Poodří řemeslným výrobkům, zemědělským a přírodním produktům. Značení místních výrobků je jednou z možností, jak spojit ochranu přírody s hospodařením člověka.

Cílem značení je zviditelnit region Moravského Kravařska a pomoci zdejším výrobcům. Značka usnadní orientaci zákazníkům – a to jak turistům, kteří si chtějí odvézt skutečně pravý suvenýr z Moravského Kravařska, tak místním obyvatelům, kteří chtějí nákupem podpořit především „své” výrobce. Značení pomůže zamezit výrobcům mimo region ve „zneužívání” názvů a symbolů spojených s Moravským Kravařskem.

Místní výrobci mohou nyní žádat o značku, podrobně viz sekce „info pro výrobce“.

Vyberte si region

mapa regionů

Regionální koordinátor značky

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

Partneři

Spolufinancováno z finančních mechanismů EHP/Norska

Spolufinancováno z finančních mechanismů EHP/Norska

MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.