Jak získat značku

Regionální značku uděluje MAS Regionu Poodří ve třech kategoriích:

  • Výrobky, zemědělské a přírodní produkty
  • Stravovací a ubytovací služby
  • Zážitky .

 

Žadatel na základě vyhlášené výzvy dle kategorie podává v termínu stanoveném výzvou svou žádost o udělení regionální značky včetně příloh. Každy žadatel a jeho výrobe/služba/zážitek musí splnit minimální počet bodů ve stanovených kritériích.

Žádost lze podat poštou, elektronicky e-mailem, nebo osobně. 

 

Žádost bude posouzena Certifikační komisí. 

Po schválení žádosti Certifikační komisí bude žadateli udělen certifikát, který ho opravňuje k užívání značky, a to na dobu 2 let, po uplynutí doby platnosti si držitel certifikát obnovuje. Při vydání certifikátu bude s držitelem uzavřena Smlouva o užívání značky.

 


POPLATKY

Užívání značky je zpoplatněno.

Poplatek za udělení a užívání značky:

  • 700 Kč ročně pro živnostníky (OSVČ) nebo neziskové organizace
  • 2.000 Kč ročně pro firmy s méně než 10 zaměstnanci
  • 4.000 Kč ročně pro firmy firmy s 10 a více zaměstnanci

Poplatek je určen na pokrytí nákladů spojených s vyřizováním a posuzováním žádosti, s udělením značky, s marketingem, propagací a prezentací značky.
Poplatek je příjmem MAS Regionu Poodří a je hrazen jednou za dobu platnosti certifikátu, a to na základě podpisu smlouvy o užívání značky po předání certifikátu. Pro stanovení výše poplatku je rozhodující počet zaměstnanců k datu podání žádosti o udělení či obnovu regionální značky.

Vyberte si region

mapa regionů

Regionální koordinátor značky

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

Partneři

Spolufinancováno z finančních mechanismů EHP/Norska

Spolufinancováno z finančních mechanismů EHP/Norska

MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.