Regionální značky se představily v Senátu

ARZ  28. 04. 2013

V pátek 26. dubna 2013 uspořádala Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o.s., seminář na téma Regionální značení domácích produktů.

img

Dopolední program moderoval jeden ze zakladatelů systému regionálního značení v ČR, Tomáš Kažmierski, a zahájil jej senátor Petr Šilar. Dále vystoupila předsedkyně Asociace regionálních značek, Kateřina Čadilová a pět koordinátorů značek z různých regionů ČR. Ve druhé neformální části měli účastníci možnost obdivovat a ochutnat produkty a seznámit se s informačními materiály z většiny z 22 regionů sdružených v Asociaci regionálních značek.

Petr Šilar a Kateřina Čadilová společně vystoupili i v živém vstupu do Studia ČT24. Senátor Petr ŠILAR zde uvedl: „V přemíře značek je důležité, že u regionálních značek jde o označení původu odspoda, je to v podstatě „cechovní“ značka, která není udělena zvnějšku, ale vychází ze samotného regionu.“ Kateřina ČADILOVÁ dodala: „Myšlenka regionálního značení je založena na vzájemné spolupráci. Prvovýrobce z regionu potřebuje okolo sebe místní obchodníky, kteří budou odebírat jeho produkty, díky značkám se daří na sebe navazovat i další zpracovatele. Doufáme, byť je to dlouhodobá záležitost, že se nám postupně podaří vrátit do regionů to, co kdysi bylo zcela přirozené, a sice že v regionech hodnoty nejen vznikají, ale zároveň se tam i realizují, což ocení určitě nejen místní obyvatelé, ale i turisté.“

Zástupci pěti regionálních značek se zaměřili na specifika svých regionů i celého systému značení. Luboš ŘEHÁK se podělil o již více než šestiletou zkušenost s regionální značkou v Orlických horách a Podorlicku a zdůraznil především význam propojení veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru v regionu a význam značky pro malé výrobce a zároveň i výhody zapojení větších firem.
V Jeseníkách se podle koordinátorky Hany OLEJNÍKOVÉ značka snaží o propojení potenciálu místní produkce a cestovního ruchu – dokladem je např. Manuál pro tvorbu turistického produktu, který využívají všechna místní infocentra, nebo Tematická trasa vyzývající k návštěvě konkrétních producentů. 
Kateřina KOREJTKOVÁ uvedla, že v Železných horách je cílem značky podpora, využití a odbyt místních služeb a výrobků v rámci zajištění hospodářské samostatnosti a stability regionu.
V Polabí je podle Markéty POŠÍKOVÉ značka postavena na spolupráci několika místních akčních skupin (MAS) a od samého počátku (tj. výběru motivu a diskuse nad pravidly) ctí jejich principy práce: mezisektorové partnerství, metoda bottom up a síťování.
Příspěvky z regionů završila Marie ČERNÁ zkušenostmi s budováním „Sítě prodejen regionálních produktů“ na Vysočině, která má pomoci místním výrobcům, především pak těm, jejichž výrobky nesou značku „VYSOČINA regionální produkt“ s odbytem, a podpořit dostupnost a úroveň prodeje těchto výrobků.

Ve druhé částí semináře se mohli všichni účastníci osobně seznámit s několika producenty a jejich oceněnými výrobky. Zákusky se značkou ŠUMAVA originální produkt přivezla rodinná firma Café Charlotte ze Železné Rudy, hned vedle a pod stejnou značkou byly k mání Krchlebské koláče od Heleny Konopíkové. VYSOČINU osobně reprezentovala krajkářka Lenka Malátová, z ORLICKÝCH HOR přijel brašnář Ladislav Hemrlík a kolekci nábytku firmy Kaplan přestavila její spolumajitelka. ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO zastupoval řezbář Karel Kříž se svými originálními dřevěnými hřebeny a sponami a Chráněná dílna U Markétky s tkalcovskými výrobky. Nejpočetnější a navíc mezinárodní zastoupení měl nejvzdálenější region GÓROLSKO SWOBODA. Své medové likéry nabízel k ochutnání David Czyž, neuvěřitelnou paletu kostěných výrobků prezentoval zástupce firmy MALEC Pracownia Galanterii z Kości z polského Ustroně a ze slovenského Klokočova přijel němý košíkář Ján Valčuha.
Koordinátoři značek ze Železných hor, Jeseníků, Polabí, Zápraží, Šumavy, Vysočiny, Moravské brány, Kraje blanických rytířů a Orlických hor se postarali o ukázky řady dalších originálních výrobků a ochutnávku nepřeberné spousty specifických koláčů, zákusků, pečiva, uzenin, lahůdkových specialit, ovocných šťáv, piva i destilátů.

To vše pod dohledem „originálního“ blanického rytíře, který vstal z bájné hory, aby podpořil nejen výrobky ze svého domovského regionu, ale i myšlenku, že náš venkov ukrývá potenciál, který si zaslouží pozornost a podporu na všech úrovních.

Program semináře

Prezentace ve formátu PDF:

Fotogalerie

Sdílejte na Facebooku!

MORAVSKÝ KRAS regionální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.