Regionální značky byly prezentovány na konferenci v hotelu Skalský dvůr

ARZ  21. 10. 2010

Asociace regionálních značek se představila na konferenci Udržitelný rozvoj venkova a cestovní ruch.

18. a 19. října se v hotelu Skalský dvůr konala konference Udržitelný rozvoj venkova a cestovní ruch zaměřená na to, jak vytvořit na venkově lepší a přitažlivější podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. Velká pozornost byla věnována otázce udržitelného rozvoje venkova a možnostem získávání dotací na aktivity spojené s rozvojem vesnic a venkovského cestovního roku.

I na této konferenci zazněl příspěvek o regionálním značením, který je jednou z možných cest, jak zviditelnit místní výrobce a producenty a pozvednout atraktivitu  našich regionů pro cestovní ruch, ovšem s ohledem na udržitelnost.

Prezentace na této konferenci byla umožněna díky finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.

MORAVSKÝ KRAS regionální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.