Vyšla publikace "Regionální značení napříč Evropou"

ARZ  19. 04. 2011

Asociace regionálních značek. o.s. vydala díky podpoře z Evropského sociálního fondu v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost publikaci "Regionální značení napříč Evropou - Sdílení zkušeností v oblasti podpory regionálních produktů".

img

Publikace "Regionální značení napříč Evropou - Sdílení zkušeností v oblasti podpory regionálních produktů" představuje různé přístupy ke značení místních produktů a služeb, které slouží ke zviditelnění lokálních producentů a zpestření nabídky pro místní obyvatele i návštěvníky jednotlivých regionů. Smyslem publikace bylo zachytit zajímavé příspěvky, jež zazněly na mezinárodní konferenci, konané na podzim 2010 v rámci projektu "Sdílení zkušeností a vytvoření mezinárodní platformy v oblasti podpory regionálních produktů", spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu v Operačním programu lidské zdroje a zaměstnanost.

"Platforma mezinárodní spolupráce, která vznikla díky tomuto projektu, potvrzuje, že motivace pro zavádění regionálního značení i jeho pojetí má v celé Evropě mnoho podobných rysů a zároveň řadu specifik, která nejsou dána jen odlišností místních podmínek. Vzájemné informování a inspirace tak mohou přispět jak k rozvoji konkrétních projektů, tak i ke zvyšování obecného povědomí o potenciálu místní produkce a hledání zdrojů pro financování její podpory", uvedla PhDr. Kateřina Čadilová, odborná manažerka projektu a národní koordinátorka Asociace regionálních značek.

Vedle příkladů z Irska, Velké Británie, Španělska, Nizozemska, Polska, Rumunska a Slovenska se v publikaci představily i tři z nyní již patnácti regionů sdružených v Asociaci regionálních značek. Jejich zástupci se o své zkušenosti s regionálním značením podělili i s hosty slavnostního křtu, který byl připraven ve spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu CzechTourism v mediálním centru ORBIS.

Kateřina Vlášková, koordinátorka značky ŠUMAVA originální produkt(R), uvedla, že "šumavská značka se za téměř šest let své existence dostala do povědomí domácích i návštěvníků regionu, navíc se daří přirozeně začleňovat regionální značku mezi další produkty cestovního ruchu." Ing. Markéta Pošíková, ředitelka MAS Podlipansko, o.p.s., která je koordinátorem značky POLABÍ regionální produkt(R), zdůraznila, že "i Polabí, které není běžně vnímáno jako turistická destinace, má mnoho co nabídnout" , a pozvala účastníky akce k návštěvě zajímavostí regionu v blízkosti Prahy, k níž je může zlákat třeba i nově vydaný průvodce po polabských pivovarech. Slavnostní přípitek pronesl Ing. Jozef Jančo, manažer MAS Moravský kras, která koordinuje značku MORAVSKÝ KRAS regionální produkt(R). Ještě předtím vysvětlil, že "v Moravském krasu vnímáme regionální značku jako jednu z cest, jak ukázat i další atraktivní podoby oblasti, do níž donedávna jezdili turisté pouze do světoznámých jeskyní a po několika hodinách opět odjížděli."

Na křtu nechyběla ani malá degustace několika certifikovaných regionálních produktů (vína z Lobkowicz vinařství Mělník a uzené maso od Maso Třebovle s.r.o. zastupovaly oceněné produkty z Polabí, Niva z Mlékárny Otinoves, s.r.o. nese značku z Moravského krasu a šumavskou regionální značku reprezentoval chleba od pana Caise a prácheňské pralinky paní Kratochvílové).

O publikaci Regionální značení napříč Evropou si můžete zažádat na emailové adrese . Další informace, které byly shromážděny v rámci přípravného výzkumu k projektu, jsou postupně publikovány na stránkách www.regional-products.eu, jejichž cílem je vytvořit sdílený prostor pro zprostředkování kontaktů a zkušeností v oblasti podpory místní produkce a regionálního značení.

Asociace regionálních značek, o.s., sdružuje v současné době již 15 regionů s vlastní značkou pro místní produkty. Značí se řemeslné výrobky, potraviny, zemědělské a přírodní produkty a v některých regionech rovněž služby v cestovním ruchu.

Konference, publikace i webová platforma byly realizovány v rámci projektu "Sdílení zkušeností a vytvoření mezinárodní platformy v oblasti podpory regionálních produktů", spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu v Operačním programu lidské zdroje a zaměstnanost.

MORAVSKÝ KRAS regionální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.