O značce

img

MORAVSKÝ KRAS regionální produkt®

V regionu Moravského krasu funguje od roku 2007 systém značení místních výrobků speciálním logem MORAVSKÝ KRAS regionální produkt®. Tato značka znamená, že výrobky prošly přísným procesem certifikace, který zákazníkovi garantuje jejich skutečný původ v Moravském krasu a okolí.

Místní původ však není jedinou podmínkou pro udělení značky. Značené výrobky musí přispívat k dobrému jménu regionu, proto musí být také:

  • dostatečně kvalitní
  • nesmí poškozovat životní prostředí
  • jedinečné ve vztahu k Moravskému krasu - vyrobené tradiční technologií, ručně nebo z místních surovin, výjimečné svou vysokou kvalitou

U každého výrobku hodnotí splnění všech těchto kritérií certifikační komise.
Více o certifikačních kritériích a certifikační komisi se dozvíte v sekci „Pro výrobce”.

Logo tvoří voda, resp. její malá část - kapka. Voda je pomocník nejen výrobců při výrobě produktů. Ve velké míře se voda - kapka - podílí na charakteristickém rázu krajiny Moravského krasu s krápníkovými jeskyněmi. Nepravidelná kontura ornamentu odkazuje na ruční práci a jistou historickou patinu, která je známkou dlouhodobého používání a kvality.

Nejběžnějším způsobem, jakým mohou být výrobky označeny, je umístění některé z těchto visaček nebo samolepek na výrobek nebo jeho obal.

U některých výrobků může být značka začleněna také přímo do etikety nebo být součástí samotného výrobku. V případech, kdy nelze značit každý výrobek zvlášť (např. pečivo), bude označen společný regál, box apod., ve kterém se výrobky prodávají

Značku uděluje MAS Moravský kras řemeslným výrobkům, zemědělským a přírodním produktům. Značení místních výrobků je jednou z možností, jak spojit ochranu přírody s hospodařením člověka.

Cílem značení je zviditelnit region Moravského krasu a pomoci zdejším výrobcům. Značka usnadní orientaci zákazníkům – a to jak turistům, kteří si chtějí odvézt skutečně pravý suvenýr z Moravského krasu, tak místním obyvatelům, kteří chtějí nákupem podpořit především „své” výrobce. Značení pomůže zamezit výrobcům mimo region ve „zneužívání” názvů a symbolů spojených s Moravským krasem.

MORAVSKÝ KRAS regionální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.