Certifikační komise

Pod hlavičkou MAS Moravský kras funguje Certifikační komise pro udělování značky MORAVSKÝ KRAS regionální produkt®, jako nezávislý orgán, který posuzuje žádosti pro udělení značky. Komise má 7 členů.

Komise zasedá zpravidla jednou za rok (jestliže je podáno alespoň pět žádostí o značku). Komise rozhoduje ve složení min. 5 členů, rozhodnutí o udělení značky musí být jednohlasné (souhlas všech přítomných členů).

Členové komise:

  • Ing. Jozef Jančo (MAS MK) – předseda komise

  • MVDr. Jan Sedlák (podnikatel - kozí farma)

  • Marek Kubíček (Pštrosí farma Doubravice n.Sv.)

  • Ing. Ivo Dobiášek (FPO s.r.o.)

  • Ing. Dana Hudcová (Mlékárna Otinoves)

  • Ing. Petr Revenda (ZO ČSOP Ponikva)

  • Leoš Blažek (Divadelní soubor VLASTIMIL)

MORAVSKÝ KRAS regionální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.