PRÁCHEŇSKO - regionální produkt® : již 14. značka pro místní produkty zapojená do ARZ

ARZ  14. 02. 2011

Výrobci z historicky pojatého regionu Prácheňsko mohou získat regionální značku pro své produkty.

img

Na podzim roku 2010 úspěšně proběhly semináře k projektu „Zavedení regionální značky Prácheňsko“, ketrý je realizovám díky finanční podpoře z Programu rozvoje venkova.  MAS LAG Strakonicko, MAS Svazku obcí Blatenska, MAS Střední Povltaví, Mas Vodňanská ryba a MAS Brána Písecka chtějí svým projektem oživit území bývalého historického území Prácheňska. Společně tak připravily projekt, jehož cílem je nejen propagace místních výrobků, ale i posílení pocitu sounáležitosti obyvatel s regionem a připomenutí jeho významu v historii naší země.

Vysoká účast výrobců na seminářích potvrdila jejich velký zájem o značku. Na seminářích se dozvěděli důležité informace ohledně značení, jako jsou např. podmínky pro získání značky, její přínosy pro odbyt jejich výrobků či zkušenosti z regionů s již fungující značkou. Výrobci se podíleli i na výběru názvu a loga pro značku, které by mělo být něčím charakteristickým pro celou oblast poměrně velkého regionu. Ve výsledné podobě loga se objevil stylizovaný tvar zříceniny hradu, který představuje historicky významnou Prácheň.

Jelikož byly dokončeny všehny nezbytné administrativní kroky k zavedení značky (podání přihlášky do ARZ a její schválení, registrace značky na Úřadu průmyslového vlastnictví apod.), nic už nebrání prvnímu zasedání Certifikační komise, která rozhodne o prvních źadatelích z řad prácheňských výrobců již na jaře tohoto roku. Komise bude složena nejen ze zástupců místních akčních skupin, které se na projektu podílejí, ale své zastoupení budou mít i samotní výrobci.

Kontakt na regionálního koordinátora značky PRÁCHEŇSKO - regionální produkt® :

Místní akční skupina LAG STRAKONICKO, o.s.
www.strakonicko.net 

Iva Chládková
tel: 606 225 291
e-mail:

 

 

Vyberte si region

mapa regionů

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

Regionální koordinátor značky

Partneři

Zavedení regionálního značení na území Místní akční skupiny Opavsko bylo realizováno s podporou z Programu rozvoje venkova ČR na roky 2007-2013, osa IV. LEADER, opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce, projekt „Venkov má co nabídnout“.

Zavedení regionálního značení na území Místní akční skupiny Opavsko bylo realizováno s podporou z Programu rozvoje venkova ČR na roky 2007-2013, osa IV. LEADER, opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce, projekt „Venkov má co nabídnout“.

Propagace regionálního značení na území turistické oblasti Opavské Slezsko je realizována s finanční podporou z EU prostřednictvím ROP v rámci projektu Akční plán turistické oblasti Opavské Slezsko 2014 -2015.

Propagace regionálního značení na území turistické oblasti Opavské Slezsko je realizována s finanční podporou z EU prostřednictvím ROP v rámci projektu Akční plán turistické oblasti Opavské Slezsko 2014 -2015.

OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.