Regionální značky byly prezentovány na konferenci v hotelu Skalský dvůr

ARZ  21. 10. 2010

Asociace regionálních značek se představila na konferenci Udržitelný rozvoj venkova a cestovní ruch.

18. a 19. října se v hotelu Skalský dvůr konala konference Udržitelný rozvoj venkova a cestovní ruch zaměřená na to, jak vytvořit na venkově lepší a přitažlivější podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. Velká pozornost byla věnována otázce udržitelného rozvoje venkova a možnostem získávání dotací na aktivity spojené s rozvojem vesnic a venkovského cestovního roku.

I na této konferenci zazněl příspěvek o regionálním značením, který je jednou z možných cest, jak zviditelnit místní výrobce a producenty a pozvednout atraktivitu  našich regionů pro cestovní ruch, ovšem s ohledem na udržitelnost.

Prezentace na této konferenci byla umožněna díky finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.

Vyberte si region

mapa regionů

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

Regionální koordinátor značky

Partneři

Zavedení regionálního značení na území Místní akční skupiny Opavsko bylo realizováno s podporou z Programu rozvoje venkova ČR na roky 2007-2013, osa IV. LEADER, opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce, projekt „Venkov má co nabídnout“.

Zavedení regionálního značení na území Místní akční skupiny Opavsko bylo realizováno s podporou z Programu rozvoje venkova ČR na roky 2007-2013, osa IV. LEADER, opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce, projekt „Venkov má co nabídnout“.

Propagace regionálního značení na území turistické oblasti Opavské Slezsko je realizována s finanční podporou z EU prostřednictvím ROP v rámci projektu Akční plán turistické oblasti Opavské Slezsko 2014 -2015.

Propagace regionálního značení na území turistické oblasti Opavské Slezsko je realizována s finanční podporou z EU prostřednictvím ROP v rámci projektu Akční plán turistické oblasti Opavské Slezsko 2014 -2015.

OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.