Pstruh duhový

produkt

Dodává: Pstruhařství Raška

Obec: Staré Těchanovice

Region: OPAVSKÉ SLEZSKO

logo

Další fotografie:

Už jako malý kluk miloval Jan Raška ryby a rybaření. Jeho podnikatelská dráha začala, když si poprvé pronajal malý rybník v lese a chtěl chovat kapry. Z kaprů tehdy kvůli přilišné kyselosti půdy a vody nebylo nic, ale v roce 1994 se mu podařilo založit pstruhařství a rybí farmu v ideálních podmínkách. Vhodným místem pro odchov pstruha se stala čistá voda řeky Moravice pod Kružberskou přehradou v Jánských Koupelích, místní části Starých Těchanovic.

Pstruh duhový je sladkovodní lososovitá ryba, jako rybí pochoutka se hojně rozšířil i po celé Evropě. Hlavním zákazníkem pstruhařství jsou provozovatelé soukromých pstruhových a rybářských revírů a další prodejci. Ryba je dále vhodná pro všechny majitele různorodých vodních ploch určených pro následný odchov. Mnozí vykrmení a chutně připravení pstruzi reprezentují Opavsko na talířích hostů několika regionálních restaurací. Na prodej putuje násada od 10 cm výše.

Činnost farmy však směřuje dále s cílem rozšířit sortiment ryb na škálu, která by uspokojovala i rybáře v tradičních sportovních revírech rybářského svazu. Svou aktivitu zaměřuje proto na ryby velmi ceněné a vyhledávané sportovními rybáři díky své bojovnosti. Jde především o parmu, ostroretku, dále samozřejmě vyhledávaného pstruha potočního a elegána mezi všemi – lipana. Připravována je také nabídka chovných ryb dvouletých, tedy násady, jejíž procento přežití je mnohem vyšší a napomáhá lépe "znovuosazení“ toků původními rybami.

Kontakt na výrobce:

Pstruhařství Raška

Jánské Koupele
749 01 Staré Těchanovice
tel.: +420608553662

http://www.pstruharstviraska.cz

Jan Raška

majitel

Vyberte si region

mapa regionů

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

Regionální koordinátor značky

Partneři

Zavedení regionálního značení na území Místní akční skupiny Opavsko bylo realizováno s podporou z Programu rozvoje venkova ČR na roky 2007-2013, osa IV. LEADER, opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce, projekt „Venkov má co nabídnout“.

Zavedení regionálního značení na území Místní akční skupiny Opavsko bylo realizováno s podporou z Programu rozvoje venkova ČR na roky 2007-2013, osa IV. LEADER, opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce, projekt „Venkov má co nabídnout“.

Propagace regionálního značení na území turistické oblasti Opavské Slezsko je realizována s finanční podporou z EU prostřednictvím ROP v rámci projektu Akční plán turistické oblasti Opavské Slezsko 2014 -2015.

Propagace regionálního značení na území turistické oblasti Opavské Slezsko je realizována s finanční podporou z EU prostřednictvím ROP v rámci projektu Akční plán turistické oblasti Opavské Slezsko 2014 -2015.

OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.