Koordinátor značky

Koordinátorem regionálního značení na Opavsku je Místní akční skupina Opavsko, která společně s partnery zavádí certifikační proces v rámci realizace projektu spolupráce s názvem „Venkov má co nabídnout“ realizovaného s podporou z Programu rozvoje venkova ČR na roky 2007–2013. Na rozvoji regionálního značení na Opavsku se dále podílí celá řada partnerů, např. pedagogové a studenti Ústavu lázeňství, gastronomie a turismu FPF Slezské univerzity, Statutární město Opava, Destinační management turistické oblasti Opavské Slezsko a další neziskové organizace, výrobci, poskytovatelé služeb i spotřebitelé.

Místní akční skupina Opavsko – regionální koordinátor

Místní akční skupina Opavsko (MAS Opavsko) byla založena jako otevřené partnerství veřejných a soukromých subjektů, především obcí, zemědělců, podnikatelů i neziskových organizací, propojující ve své činnosti různorodé aktivity rozvíjející život na venkově. Členskou základnu Místní akční skupiny Opavsko tvoří 92 subjektů. Region je vymezen územím 52 členských obcí. Zahrnuje venkovská území podél pravého břehu řeky Opavy až k Ostravě, na jihu Vítkovsko a Budišovsko, jinými slovy území čtyř mikroregionů: Matice Slezské, Opavska severozápad, Mikroregionu Hvozdnice a Mikroregionu Moravice.

Vyberte si region

mapa regionů

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

Regionální koordinátor značky

Partneři

Zavedení regionálního značení na území Místní akční skupiny Opavsko bylo realizováno s podporou z Programu rozvoje venkova ČR na roky 2007-2013, osa IV. LEADER, opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce, projekt „Venkov má co nabídnout“.

Zavedení regionálního značení na území Místní akční skupiny Opavsko bylo realizováno s podporou z Programu rozvoje venkova ČR na roky 2007-2013, osa IV. LEADER, opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce, projekt „Venkov má co nabídnout“.

Propagace regionálního značení na území turistické oblasti Opavské Slezsko je realizována s finanční podporou z EU prostřednictvím ROP v rámci projektu Akční plán turistické oblasti Opavské Slezsko 2014 -2015.

Propagace regionálního značení na území turistické oblasti Opavské Slezsko je realizována s finanční podporou z EU prostřednictvím ROP v rámci projektu Akční plán turistické oblasti Opavské Slezsko 2014 -2015.

OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.