Jak získat značku

Regionální značku Opavské Slezsko regionální produkt® koordinuje Místní akční skupina Opavsko. Značku uděluje nezávislá certifikační komise, složená z místních certifikovaných výrobců, zástupců místních samospráv, Asociace regionálních značek a dalších místních aktérů. Certifikační komise také pečlivě dohlíží na kvalitu a plnění certifikačních kritérií.

Značka je udělována těmto typům výrobků a produktů:

  • Potraviny a zemědělské produkty - např. mléko, sýry, maso, ryby, pečivo, obiloviny, ovoce, zelenina, víno, nápoje (šťávy a mošty), med apod.
  • Řemeslné výrobky a umělecká díla - např. výrobky ze dřeva, kamene, břidlice, keramiky, skla nebo papíru, slaměné ozdoby, krajky, šperky, upomínkové předměty, pohlednice apod.
  • Přírodní produkty – např. lesní plody, léčivé byliny, čaje, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, kompost, minerální voda apod.

Zcela zdarma Vám nabízíme osobní konzultaci, na které společně probereme, zda Vaše výrobky splňují certifikační kritéria. Vážným zájemcům rovněž nabízíme bezúplatnou pomoc s vyplněním žádosti o udělení značky vč. potřebných příloh.

Příjem žádostí o značku pro výrobky je průběžný. Certifikační komise je svolávána dle potřeby, nejméně 2x ročně. Přesné termíny jsou vždy aktuálně uveřejněny na webových stránkách. K vyplněné žádosti je nutné přiložit také vzorek výrobku. Vaše žádost bude posouzena Certifikační komisí.

Po schválení Vaší žádosti certifikační komisí Vám bude udělen certifikát, který Vás opravňuje k užívání značky „Opavské Slezsko regionální produkt®“ po dobu 2 let.  Po uplynutí období platnosti certifikátu můžete vždy podat žádost o obnovu značky, která se uděluje na další 2 roky. Při vydání certifikátu s Vámi MAS Opavsko jako regionální koordinátor uzavře smlouvu o užívání značky.


Poplatky za udělení a užívání značky

Registrační poplatek

Za udělení značky zaplatí výrobce registrační poplatek ve výši 0,‑ Kč pro výrobky, ve výši 1000,‑ Kč pro služby, respektive 500,- Kč pro zážitky. Poplatek je hrazen hotově nebo převodem na účet ve lhůtě do 60 dní po udělení certifikátu.

Poplatek je příjmem Koordinátora a je určen na částečné pokrytí nákladů spojených s vyřizováním a posuzováním žádosti a s udělením značky „OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt®“.

 

Poplatek za užívání značky

Pro pokrytí části nákladů na propagaci a prezentaci značky hradí její uživatelé roční poplatek za užívání značky v následující výši:

- Výrobky a služby:

  1. a) osoby vykonávající příležitostnou činnost (bez IČ): 500,- Kč;
  2. b) neplátci DPH: 500,- Kč;
  3. c) plátci DPH: 1000,- Kč.

- Zážitky: roční poplatek za užívání není stanoven.

 

Poplatek je hrazen hotově nebo převodem na účet, vždy v plné výši jednou ročně, a to k nejpozději k datu 31.3. daného kalendářního roku. Pro stanovení výše poplatku je rozhodující registrace plátce DPH v měsíci lednu. Poplatek je příjmem Koordinátora. Přijaté poplatky budou Koordinátorem využity na chod a udržitelnost regionální značky „OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt®“.

 

Vyberte si region

mapa regionů

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

Regionální koordinátor značky

Partneři

Zavedení regionálního značení na území Místní akční skupiny Opavsko bylo realizováno s podporou z Programu rozvoje venkova ČR na roky 2007-2013, osa IV. LEADER, opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce, projekt „Venkov má co nabídnout“.

Zavedení regionálního značení na území Místní akční skupiny Opavsko bylo realizováno s podporou z Programu rozvoje venkova ČR na roky 2007-2013, osa IV. LEADER, opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce, projekt „Venkov má co nabídnout“.

Propagace regionálního značení na území turistické oblasti Opavské Slezsko je realizována s finanční podporou z EU prostřednictvím ROP v rámci projektu Akční plán turistické oblasti Opavské Slezsko 2014 -2015.

Propagace regionálního značení na území turistické oblasti Opavské Slezsko je realizována s finanční podporou z EU prostřednictvím ROP v rámci projektu Akční plán turistické oblasti Opavské Slezsko 2014 -2015.

OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.