Způsoby značení

Uživatel značky zajistí, aby certifikovaný výrobek / služba / zážitek byly řádně označeny:

Značení certifikovaných výrobků může být technicky provedeno:

a)      Samolepkou nebo visačkou s logem značky, kterou připevní na každý jednotlivý výrobek nebo jeho obal. Samolepky v počtu 200 ks obdrží každý výrobce zdarma v rámci projektu, další je možné objednat u koordinátora regionální značky.

b)      Začleněním loga značky do etikety certifikovaného výrobku, na jeho obal, případně na samotný výrobek v souladu s Grafickým manuálem značky (návrh je lépe s námi konzultovat).

c)       Začleněním loga značky do cenovky na pultech u prodejců, kteří certifikované výrobky prodávají.

d)      Otiskem značky razítkem na výrobek, obal nebo jiné části spojené s výrobkem. Barva otisku může být pouze černá.

e)      V případech, kdy nelze značit každý výrobek zvlášť (např. pečivo), bude s výrobcem individuálně domluven jiný způsob značení, např. umístění loga značky na regál, box apod., ve kterém se výrobky prodávají.

f)       Umístněním loga značky na svou úvodní webovou stranu, spolu s hypertextovým odkazem na www.regionalni-znacky.cz.

 

Značení certifikovaných služeb, ubytovacích a stravovacích zařízení:

a)      Certifikovaná ubytovací nebo stravovací zařízení označí budovu na viditelném místě z venku cedulí s logem značky, kterou si zakoupí od Koordinátora za režijní cenu.

b)      Začleněním značky (loga) do nápisů a informačních materiálů vztahujícím se k certifikovanému zážitku.

c)       Umístněním loga značky na svou úvodní webovou stranu, spolu s hypertextovým odkazem na www.regionalni-znacky.cz.

 

Značení certifikovaných zážitků může být technicky provedeno:

a)      Tabulí s logem značky

b)      Začleněním značky (loga) do nápisů a informačních materiálů vztahujícím se k certifikovanému zážitku

c)       Umístněním loga značky na svou úvodní webovou stranu, spolu s hypertextovým odkazem na www.regionalni-znacky.cz.

 

Jiné způsoby značení:

Držitel certifikátu může používat značku také dalšími způsoby dle grafického manuálu, např. na hlavičkovém papíře, reklamních materiálech, vizitkách apod., spolu s textem „Jsme držiteli certifikátu k užívání značky (logo)“.

V případě potřeby jsou Vám k dispozici digitální grafické podklady pro užívání loga Opavské Slezsko regionální produkt. Připomínáme jen, že jiné výrobky než certifikované není možné značit. Pokud je výrobek certifikován, pak je jeho značení povinné. Certifikační komise umožňuje v případě specifických výrobků nastavení individuálního způsobu značení. Konkrétní podmínky a možnosti značení dojednejte s koordinátorem.

 V nabídce je samolepka ø 3 cm, arch (24 ks)  - 20 Kč.

 

Vyberte si region

mapa regionů

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

Regionální koordinátor značky

Partneři

Zavedení regionálního značení na území Místní akční skupiny Opavsko bylo realizováno s podporou z Programu rozvoje venkova ČR na roky 2007-2013, osa IV. LEADER, opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce, projekt „Venkov má co nabídnout“.

Zavedení regionálního značení na území Místní akční skupiny Opavsko bylo realizováno s podporou z Programu rozvoje venkova ČR na roky 2007-2013, osa IV. LEADER, opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce, projekt „Venkov má co nabídnout“.

Propagace regionálního značení na území turistické oblasti Opavské Slezsko je realizována s finanční podporou z EU prostřednictvím ROP v rámci projektu Akční plán turistické oblasti Opavské Slezsko 2014 -2015.

Propagace regionálního značení na území turistické oblasti Opavské Slezsko je realizována s finanční podporou z EU prostřednictvím ROP v rámci projektu Akční plán turistické oblasti Opavské Slezsko 2014 -2015.

OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.