Koordinátor značky

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

Spolek Místní akční skupina POHODA venkova vznikl jako občanské sdružení po několikaměsíčních přípravách v srpnu roku 2005 za účelem podpory rozvoje venkovského partnerství a leaderovské spolupráce v daném regionu.

První zkouškou, ve které Místní akční skupina POHODA venkova obstála, byla úspěšná účast v Programu Leader ČR 2006, kde bylo v rámci žádosti Podpora Orlických Hor, Opočenska a DobrušskA podpořeno celkem sedm různorodých projektů na území regionu. V roce 2006 se MAS rovněž zúčastnila Programu Leader+, kde byla její činnost finančně podpořena v rámci osvojování schopností. Výsledkem bylo zpracování Integrované územní strategie MAS a došlo i k technickému a materiálnímu zabezpečení MAS.

Hlavním úkolem spolku byla dlouhodobá příprava daného území na účast v Programu rozvoje venkova - Osa IV. LEADER v letech 2007-2013. Vyvrcholením tohoto úsilí bylo i samotné zpracování a úspěšná realizace Strategického Plánu Leader (SPL) s názvem Krok za krokem s POHODOU venkovem. 

Dnes spolek působí na území 35 měst a obcí Orlických hor, Novoměstska a Dobrušska, jedná se o území s rozlohou cca 337 km2, kde žije více jak 32 tis. obyvatel. V současné době MAS zajišťuje realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020 ve svém regionu.

Projekt značení regionálních (dříve užíváno domácích) výrobků v Orlických horách a Podorlicku, jehož cílem je samotné udělování značky ORLICKÉ HORY - originální produkt, byl zahájen již v roce 2007. Od samého počátku se tato aktivita dotýká daleko většího území, konkrétně zasahuje do územní působnosti čtyř MAS (POHODA venkova, Sdružení SPLAV, ORLICKO a NAD ORLICÍ) našich společných hor. 

Vyberte si region

mapa regionů

Regionální koordinátor značky

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

Partneři

Financováno z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje

Financováno z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje

ORLICKÉ HORY originální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.