Koordinátor značky

img

Místní akční skupina (MAS) Podlipansko, o.p.s., je koordinátorem značení v regionu Polabí, uděluje oceněným výrobcům certifikáty a propaguje je v médiích, na trzích, webu a sociálních sítích.

Hlavním předmětem činnosti MAS je zprostředkování grantů a dotací pro fyzické i právnické osoby z regionu, v němž MAS působí. Místní akční skupiny zveřejňují výzvy pro místní žadatele o granty, zajišťují konzultace, administrativu, hodnocení a výběr projektů k financování. Kromě toho ještě realizují další informační, vzdělávací, poradenské činnosti, propojují místí aktéry a samy realizují projekty. Hlavním cílem MAS je udržitelný rozvoj venkova. MAS pracují principem "zdola nahoru" tedy místní sami určují potřeby a cíle rozvoje regionu.

 

Jedním z projektů MAS Podlipansko, o.p.s.je udělování značky POLABÍ regionální produkt® kvalitním místních produktům. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Polabí, ale také jeho kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí.

To vše ocení jak turisté, kteří si chtějí pořídit pravý a kvalitní suvenýr z Polabí, tak místní obyvatelé, kteří chtějí nákupem podpořit „svého” místního výrobce. Místním živnostníkům, zemědělcům, malým a středním firmám proto značka přináší především:

  • konkurenční výhodu a zvýšení odbytu, ale také
  • propagaci a reklamu pro jejich produkty a
  • sounáležitost s regionem a vzájemnou spolupráci.

Propagace značky a značených výrobků probíhá jednak formou tiskovin (katalog výrobků, plakáty, letáky, zpravodaje apod.) a prostřednictvím médií (webové stránky, Facebook, Instagram, e-shop: https://www.pokladyzregionu.cz/, rádia, televize), dále na společných akcích a prezentacích výrobců. A protože je značení výrobků v jistém smyslu turistickým produktem, spolupracujeme také s turistickými oblastmi Pojizeří a Polabí, z.s a Kutnohorsko a Kolínsko, z.s.

Vyberte si region

mapa regionů

Regionální koordinátor značky

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

POLABÍ regionální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.