Koordinátor značky

Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.

Destinační agentura Dolní Poohří vznikla v roce 2011 jako poslední destinace v rámci turistického projektu „Brána do Čech”. Základem projektu bylo naplnění strategie cestovního ruchu Ústeckého kraje, která rozdělila území na čtyři destinace – Dolní Poohří, České středohoří, Krušné hory a České Švýcarsko a každá má svůj barevný kámen, který tvoří pomyslnou Bránu do Čech.

Hlavním posláním agentury je prezentace a propagace Dolního Poohří, které se rozkládá zejména v jižní části Ústeckého kraje na území bývalých okresů Louny a částečně Chomutov. Dalším poslání je udržitelný rozvoj oblasti a ochrana přírodního a kulturního dědictví regionu včetně vzdělávání, osvěty a vydávání informačních materiálů a odborných publikací. Zakladateli agentury jsou města Klášterec nad Ohří, Kadaň, Žatec, Louny a Ústecký kraj. Za centrum a sídlo bylo zvoleno město Žatec, které je určitým středem dané oblasti. Významný bodem činnosti agentury Dolní Poohří je koordinace subjektů působících v cestovním ruchu a spolupráce s veřejnou správou, neziskovými organizacemi, podnikateli a v neposlední řadě veřejností. Postupnými kroky se nám daří naplňovat stanové cíle, k čemuž jistě přispívá i to, že jsme se stali koordinátory regionální značky Poohří.

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.