O značce

POOHŘÍ regionální produkt®

Na území Poohří se můžete při nákupech setkat s výrobky označenými speciálním logem POOHŘÍ regionální produkt®. Tato značka znamená, že výrobky prošly přísným procesem certifikace, který zákazníkovi garantuje jejich skutečný původ v Poohří.

Místní původ však není jedinou podmínkou pro udělení značky. Značené výrobky musí přispívat k dobrému jménu regionu, proto musí být také:

  • dostatečně kvalitní
  • šetrné vůči životnímu prostředí
  • jedinečné ve vztahu k Poohří – vyrobené tradiční technologií, ručně nebo z místních surovin, výjimečné svou vysokou kvalitou

U každého výrobku hodnotí splnění všech těchto kritérií certifikační komise. 
Více o certifikačních kritériích a certifikační komisi se dozvíte v sekci „Pro výrobce”.

Symbol ve značce vychází z typického tvaru vodních vln řeky Ohře, která dala regionu jedinečný ráz. Nepravidelná kontura symbolu odkazuje na ruční práci, historickou patinu a tradice místních lidí.

Nejběžnějším způsobem, jakým mohou být výrobky označeny, je umístění některé z těchto visaček nebo samolepek na výrobek nebo jeho obal.

U některých výrobků může být značka začleněna také přímo do etikety, nebo být součástí samotného výrobku. V případech, kdy nelze značit každý výrobek zvlášť (např. pečivo), bude označen společný regál, box apod., ve kterém se výrobky prodávají.

Značku uděluje  Destinační agentura Dolní Poohří řemeslným výrobkům, zemědělským a přírodním produktům.

Cílem značení místních výrobků je zviditelnit region Poohří a pomoci zdejším výrobcům. Značka usnadní orientaci zákazníkům – a to jak turistům, kteří si chtějí odvézt skutečně pravý suvenýr z Poohří, tak místním obyvatelům, kteří chtějí nákupem podpořit především „své sousedy”.

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.