Způsoby značení

ZPŮSOB ZNAČENÍ CERTIFIKOVANÝCH VÝROBKŮ

Certifkované výrobky musí být při prodeji řádně označeny, a to jedním z těchto způsobů:

  • začleněním značky (loga) do etikety nebo na obal výrobku na základě grafického manuálu značky
    označením výrobku (nebo jeho obalu) samolepkou nebo visačkou se značkou, kterou si zakoupí od Koordinátora za režijní cenu
  • razítkem vytvořeným podle grafického manuálu značky, které se otiskne na obal nebo další součásti certifikovaného výrobku
  • v případě výrobků, které nelze jednotlivě značit (např. pečivo), budou způsob a podmínky značení stanoveny individuálně po dohodě Koordinátora s výrobcem, např. označením prodejního pultu či regálu apod.

ZPŮSOB ZNAČENÍ CERTIFIKOVANÝCH UBYTOVACÍCH NEBO STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

Certifikovaná ubytovací nebo stravovací zařízení označí budovu na viditelném místě z venku cedulí s logem značky, kterou si zakoupí od Koordinátora za režijní cenu.

ZPŮSOB ZNAČENÍ CERTIFIKOVANÝCH ZÁŽITKŮ

Certifikované zážitky se značí stejně jako certifikovaná ubytovací nebo stravovací zařízení. Pouze v případě, že charakter zážitku neumožňuje trvalé umístění cedule, řeší se označení zážitku individuálně po konzultaci s Koordinátorem a případně ARZ (začleněním značky - loga do popisů a informačních materiálů vztahujících se k certifikovanému zážitku).

Držitel certifikátu může používat značku také dalšími způsoby dle grafického manuálu, např. na hlavičkovém papíře, reklamních materiálech, vizitkách, spolu s textem ve smyslu "Jsme držiteli certifikátu k užívání značky (logo)".

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.