Základní informace

img

Výrobky, produkty a služby, pocházející z Poohří, se mohou ucházet o značku POOHŘÍ regionální produkt®. Tato značka znamená, že výrobky prošly procesem certifikace, který zákazníkovi garantuje jejich skutečný původ v našem regionu. Místní původ však není jedinou podmínkou pro udělení značky. Značené výrobky musí přispívat k dobrému jménu regionu, proto musí být také:

  • mimořádně kvalitní
  • šetrné k životnímu prostředí
  • jedinečné ve vztahu k území – vyrobené tradiční technologií, ručně nebo z místních surovin.

Cílem značení regionálních produktů je zviditelnit region a pomoci zdejším výrobcům a poskytovatelům služeb. Značka však usnadní orientaci především zákazníkům.

Značení ocení turisté, kteří chtějí ochutnat nebo poznat region Poohří, a také místní obyvatelé, kteří chtějí nákupem podpořit „svého” místního výrobce. Regionální výrobky označené značkou POOHŘÍ regionální produkt® se na trhu stávají nositeli místních kulturních a řemeslných tradic, propagují region a zdravý životní styl šetrný k životnímu prostředí.

Místním živnostníkům, řemeslníkům, zemědělcům, potravinářům, malým a středním firmám značka přináší:

  • podporu a koordinaci odbytových aktivit,
  • propagaci a reklamu pro regionální produkty a služby,
  • sounáležitost s regionem,
  • vzájemnou spolupráci.

Propagace značky a značených výrobků, služeb a zážitků probíhá formou jednotných reklamních tiskovin (katalog výrobků, plakáty, letáky apod.) a prostřednictvím médií (webové stránky, rádia, televize), společnou účastí na významných regionálních kulturních akcích, jarmarcích, slavnostech, trzích.

Regionální značka se uděluje výrobkům spotřebního charakteru, přírodním, zemědělským produktům, uměleckým dílům, ubytovacím a stravovacím službám a zážitkovým aktivitám, které splňují certifikační kritéria.

 

 

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.