Jak zdobyć markę

Značku udělují partnerské MAS třem typům výrobků a produktů:

  • Potraviny a zemědělské produkty – např. mléčné výrobky, maso, ryby, pečivo, obiloviny, ovoce a zelenina, víno, pivo, nápoje (šťávy a mošty), včelí produkty apod.
  • Řemeslné výrobky a umělecká díla – např. výrobky ze dřeva, skla, proutí nebo papíru, slaměné ozdoby, vlněné výrobky, šperky, keramika, nábytek, upomínkové předměty, pohlednice apod.
  • Přírodní produkty – např. lesní plody, léčivé byliny, čaje, extrakty rostlin pro kosmetické účely, kompost, minerální voda apod.

V případě, že jste sám výrobce, který vyrábí takovéto výrobky, nebo někoho takového znáte, přesvědčte se, zda splňujete certifikační kritéria nutná pro získání značky.

Pokud ano, pak stačí už jen vyplnit jednoduchou projektovou žádost o značku (viz formulář žádosti) a zaslat na adresu:

Místní akční skupina LAG STRAKONICKO, o.s.
Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice
telefon: 383 387 331
e-mail:
- Regionální značka Prácheňsko

K žádosti je nutné přiložit také vzorek výrobku. Pokud ho nechcete nebo nemůžete zaslat vzorek výrobku společně se žádostí, kontaktujte paní Ing. Ivetu Švelchovou, tel. 601 335 540, mail: , se kterou se zcela jistě domluvíte na jiném způsobu předání výrobku.

Vaši žádost posoudí na svém zasedání certifikační komise složené ze zástupců veřejného sektoru a podnikatelů. Certifikační komise se schází zpravidla dvakrát do roka a termín nejbližšího zasedání je avizován na stránkách v sekci aktuality a také na dalších regionálních serverech a v místních periodikách.

Po schválení žádosti Vám bude udělen certifikát opravňující Vás k užívání značky a to na dobu 2 let (poté musíte žádost znovu podat).

Poplatky

S přijímáním žádostí, vydáním certifikátu jsou spojeny následující finanční poplatky:

Registrační poplatek

Za udělení značky zaplatí výrobce registrační poplatek ve výši 1 500,- Kč. Poplatek je určen na částečné pokrytí nákladů spojených s vyřizováním a posuzováním žádosti a s udělením značky.

Pokud je výrobce již držitelem certifikátu a žádá o nový certifikát (pro jiný svůj výrobek nebo před uplynutím platnosti certifikátu), poplatek se snižuje na 500,- Kč.

Poplatek je hrazen při předání certifikátu a je příjmem koordinátora.

Poplatek za užívání značky

Pro částečné pokrytí nákladů na propagaci a prezentaci značky hradí její uživatelé roční poplatek za užívání značky v následující výši:

  • drobní živnostníci (OSVČ): 500,- Kč
  • firmy s méně než 10 zaměstnanci nebo neziskové organizace: 1 000,- Kč
  • firmy s 10 a více zaměstnanci: 2 000,- Kč

Poplatek je hrazen (hotově nebo převodem na účet příslušné MAS) vždy v plné výši k datu 31. března, bez ohledu na datum vystavení certifikátu. Pro stanovení výše poplatku je rozhodující počet zaměstnanců k tomuto datu.

Poplatek je příjmem koordinátora.

Wybierz region

mapa regionů

Regionální koordinátor značky

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

Partneři

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:  Evropa investuje do venkovských oblastí.
Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.