Jak získat značku

Značku SLOVÁCKO regionální produkt® koordinuje Turistická asociace Slovácko, z.s. Značku uděluje nezávislá certifikační komise, složená ze zástupců koordinátora a jeho partnerů, místních certifikovaných výrobců, zástupců místních samospráv a dalších místních aktérů a Asociace regionálních značek. Certifikační komise také pečlivě dohlíží na kvalitu a plnění certifikačních kritérií.

Příjem žádostí o značku probíhá zpravidla dvakrát ročně – v březnu a v září. K vyplněné žádosti o značku pro výrobek je nutné přiložit také vzorek výrobku, v případě potravin je možné vzorek donést až na jednání certifikační komise. Nedovoluje-li to charakter výrobku, je nutné zajistit prezentaci výrobků zástupcům Certifikační komise jiným způsobem. Podrobný postup udělování certifikátu je uveden v Zásadách pro udělování a užívání značky.

Posoudí-li Certifikační komise žádost kladně, bude vám udělen certifikát, který vás opravňuje k užívání značky „SLOVÁCKO regionální produkt®“ po dobu 2 let.  Po uplynutí období platnosti certifikátu můžete vždy podat žádost o obnovu certifikátu, která se uděluje ještě jednou na 2 roky, při dalším prodloužení už na 5 let.

Poplatky za udělení a užívání značky

Registrační poplatek:

  • Za udělení značky zaplatí žadatel registrační poplatek ve výši 4 000,‑ Kč.

Poplatek je určen na částečné pokrytí nákladů spojených s vyřizováním a posuzováním žádosti a s udělením značky. Držitel značky za něj získá také cedule pro označení provozovny a jarmarečního stánku, nálepky či visačky potřebné pro označení výrobků, webovou prezentaci na stránkách Asociace regionálních značek a také na webu slováckých značek, či možnost zpracování prezentačních fotografií.

Poplatek se hradí na základě faktury vystavené Koordinátorem. Koordinátor může rozhodnout o snížení poplatku.

Poplatek za užívání značky: Pro částečné pokrytí nákladů na propagaci a prezentaci značky hradí její uživatelé roční poplatek za užívání značky v následující výši:

  • OSVČ, NNO a firmy do 4 zaměstnanců (včetně) – 1 000,- Kč
  • firmy s 5 a více zaměstnanci – 3 000,- Kč

Poplatek je hrazen na základě faktury vystavené Koordinátorem vždy v plné výši jednou ročně, a to k 31. 3. bez ohledu na datum udělení certifikátu.

Poplatek je příjmem Koordinátora. Přijaté poplatky budou Koordinátorem využity na chod a udržitelnost regionální značky „SLOVÁCKO regionální produkt®“. Koordinátor může rozhodnout o snížení poplatku.

Veškerá potřebná dokumentace je ke stažení ZDE

Vyberte si region

mapa regionů

Regionální koordinátor značky

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

SLOVÁCKO regionální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.