Základní informace

Výrobky, produkty a služby, pocházející ze Slovácka, se mohou ucházet o značku SLOVÁCKO regionální produkt®. Tato značka znamená, že výrobky prošly procesem certifikace, který zákazníkovi garantuje jejich skutečný původ v našem regionu.

Místní původ však není jedinou podmínkou pro udělení značky. Značené výrobky musí přispívat k dobrému jménu regionu, proto musí být také:

  • kvalitní
  • šetrné k životnímu prostředí
  • jedinečné ve vztahu k území - vyrobené s ohledem na místní tradice

Značení ocení turisté, kteří chtějí ochutnat místní speciality nebo poznat zajímavosti Slovácka, a také místní obyvatelé, kteří chtějí nákupem podpořit „svého” místního výrobce. Regionální výrobky opatřené značkou SLOVÁCKO regionální produkt® se na trhu stávají nositeli místních kulturních a řemeslných tradic, propagují region a zdravý životní styl šetrný k životnímu prostředí.

Místním živnostníkům, řemeslníkům, zemědělcům, potravinářům, malým a středním firmám značka přináší:

  • podporu a koordinaci odbytových aktivit
  • propagaci a reklamu pro regionální produkty a služby
  • sounáležitost s regionem
  • vzájemnou spolupráci

Propagace značky a značených výrobků probíhá na webových prezentacích či společnou účastí na významných regionálních kulturních akcích, jarmarcích, slavnostech, trzích. Regionální značka se uděluje výrobkům spotřebního charakteru, přírodním, zemědělským produktům, uměleckým dílům, které splňují certifikační kritéria.

Příjem žádostí probíhá zpravidla dvakrát ročně - v březnu a v září.

Vyberte si region

mapa regionů

Regionální koordinátor značky

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

SLOVÁCKO regionální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.