Koordinátor značky

Regionální rozvojová agentura Šumava

Značku uděluje Regionální rozvojová agentura Šumava řemeslným výrobkům, zemědělským a přírodním produktům. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Šumava, ale také jeho kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí.

To vše ocení jak turisté, kteří si chtějí pořídit pravý a kvalitní suvenýr ze Šumavy, tak místní obyvatelé, kteří chtějí nákupem podpořit „svého” místního výrobce. Místním živnostníkům, zemědělcům, malým a středním firmám proto značka přináší především:

 • konkurenční výhodu a zvýšení odbytu, ale také
 • propagaci a reklamu pro jejich produkty a
 • sounáležitost s regionem a vzájemnou spolupráci.

Propagace značky a značených výrobků probíhá jednak formou reklamních tiskovin (katalog výrobků, plakáty, letáky apod.), prostřednictvím médií (webové stránky, tisk) a na společných akcích a prezentacích, např. na trzích a jarmarcích. A protože je značení výrobků v jistém smyslu turistickým produktem, mohou se výrobci účastnit také různých veletrhů cestovního ruchu, jako např. RegionTour v Brně nebo mezinárodní Holiday World v Praze.

RRA Šumava dále nabízí tyto služby:

 • Zpracování žádostí do programů EU (PRV, OP, ROP, Cíl3,…)
 • Zpracování studií proveditelnosti a studií vlivu na životní prostředí
 • Poradenství v oblasti dotačních programů ministerstev ČR
 • Rozvojové koncepty obcí
 • Regionální a místní marketing, průzkum trhu, rozvoj nabídek v cestovním ruchu, zajištění výroby reklamních materiálů
 • Poradenství a servis pro podnikatele, zpracování podnikatelských záměrů
 • Finanční poradenství, posouzení zpracovaných projektů pro poskytovatele půjček a dotací, zajištění toku finančních prostředků
 • Spolupráce při tvorbě strategických rozvojových koncepcí a akčních plánů
 • Organizace seminářů, přednášek, a vzdělávacích kurzů

Zaměřuje se především na:

 • Rozvoj venkova
 • Přeshraniční spolupráce
 • Cestovní ruch a kultura
 • Životní prostředí
 • Regionální rozvoj
 • Lidské zdroje a celoživotní vzdělávání
 • Podpora podnikání

Vyberte si region

mapa regionů

Regionální koordinátor značky

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

Partneři

Český rozhlas České Budějovice - mediální partner značky ŠUMAVA originální produkt.

Český rozhlas České Budějovice - mediální partner značky ŠUMAVA originální produkt.
Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.