O regionu

img

O Šumavě

Značení místních výrobků se provádí na území turistického regionu Šumava, který zahrnuje nejen samotné pohoří Šumavy, ale i celou oblast Pošumaví s většími městy jako Klatovy, Sušice, Horažďovice, Prachatice, Český Krumlov apod. a dále i velké části Českého lesa a Novohradských hor.
Jádrem regionu je samozřejmě Národní park a CHKO Šumava s unikátní horskou přírodou, která se také stala důvodem pro zařazení Šumavy do evropské sítě chráněných území Natura 2000. Šumava je vyhlášena také Biosférickou rezervací UNESCO.

Národní park a CHKO Šumava
www.npsumava.cz
Národní park Šumava leží při jihozápadní hranici České republiky s Německem a Rakouskem, v nadmořských výškách 600-1378 m n. m. Spolu s Chráněnou krajinnou oblastí Šumava, která tvoří jeho ocharnné pásmo, zaujímá plochu 163 000 hektarů. Mezi necennější přírodní poklady Šumavy patří zbytky pralesovitých porostů horských lesů, ledovcová jezera a rašeliniště vrchovištního typu (slatě) na charakteristických šumavských náhorních rovinách – pláních. Zároveň představuje Šumava osobité propojení drsné přírody se staletou lidskou přítomností, např. v podobě svérázných řídce osídlených vesnic nebo historických plavebních kanálů.

Šumava – lokalita soustavy Natura 2000
www.nature.cz/natura2000-design3
Šumava byla zařazena do celoevropské soustavy chráněných území Natura 2000 jako oba typy lokalit – jsou tzv. evropsky významnou lokalitou (která má za úkol chránit vybraná stanoviště a druhy) i tzv. ptačí oblastí (která chrání vybrané druhy ptáků).

Vyberte si region

mapa regionů

Regionální koordinátor značky

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

Partneři

Český rozhlas České Budějovice - mediální partner značky ŠUMAVA originální produkt.

Český rozhlas České Budějovice - mediální partner značky ŠUMAVA originální produkt.
Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.