O značce

img

ŠUMAVA – originální produkt®

Na území Šumavy se můžete při nákupech setkat s výrobky označenými speciálním logem Šumava - originální produkt®. Tato značka znamená, že výrobky prošly přísným procesem certifikace, který zákazníkovi garantuje jejich skutečný původ na Šumavě.

Místní původ však není jedinou podmínkou pro udělení značky. Značené výrobky musí přispívat k dobrému jménu regionu, proto musí být také:

  • dostatečně kvalitní
  • šetrné vůči životnímu prostředí
  • jedinečné ve vztahu k Šumavě - vyrobené tradiční technologií, ručně nebo z místních surovin, výjimečné svou vysokou kvalitou

U každého výrobku hodnotí splnění všech těchto kritérií certifikační komise.
Více o certifikačních kritériích a certifikační komisi se dozvíte v sekci „Pro výrobce”.

Stylizované „S” v logu symbolizuje vodní víry horských řek a plavebních kanálů, které byly odedávna významným pomocníkem při lidské práci. Nepravidelná kontura symbolu odkazuje na ruční práci a jistou historickou patinu, která je známkou dlouhodobého používání a kvality.

Nejběžnějším způsobem, jakým mohou být výrobky označeny, je umístění některé z těchto visaček nebo samolepek na výrobek nebo jeho obal.

U některých výrobků může být značka začleněna také přímo do etikety, nebo být součástí samotného výrobku. V případech, kdy nelze značit každý výrobek zvlášť (např. pečivo), bude označen společný regál, box apod., ve kterém se výrobky prodávají.

Značku uděluje Regionální rozvojová agentura Šumava řemeslným výrobkům, zemědělským a přírodním produktům.

Značení místních výrobků je jednou z možností, jak spojit ochranu přírody s hospodařením člověka. Značka může prosperovat díky výjimečnosti Šumavy jakožto území se zachovalou přírodou, které je národním parkem a zároveň součástí soustavy Natura 2000.

Cílem značení místních výrobků a služeb je zviditelnit region Šumavy a pomoci zdejším výrobcům a provozovatelům služeb. Značka usnadní orientaci zákazníkům – a to jak turistům, kteří si chtějí odvézt skutečně pravý suvenýr ze Šumavy, tak místním obyvatelům, kteří chtějí nákupem podpořit především „své” šumavské výrobce. Značení pomůže zamezit výrobcům mimo region ve „zneužívání” názvů a symbolů spojených se Šumavou.

Systém značení šumavských výrobků a služeb byl v letech 2008-2011 spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Státním rozpočtem ČR v rámci projektu - "Turistický destinační management Bavorský les – Šumava", program Cíl 3, přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko. A v předcházejících letech ze zdrojů EU v rámci Programu Iniciativy Společenství Interreg IIIA Česká republika - Svobodný stát Bavorsko a také v rámci projektu Tourism for Nature, financovaného ze zdrojů GEF a ESF.

Vyberte si region

mapa regionů

Regionální koordinátor značky

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

Partneři

Český rozhlas České Budějovice - mediální partner značky ŠUMAVA originální produkt.

Český rozhlas České Budějovice - mediální partner značky ŠUMAVA originální produkt.
Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.