Jak získat značku

Pozor - kromě návodu na těchto stránkách Vám veškeré informace a bezplatné konzultace poskytne RRA Šumava (paní Kateřina Vlášková, tel. 380 120 263, ).

Značku uděluje Regionální rozvojová agentura Šumava službám v cestovním ruchu (ubytovacím a stravovacím službám a zážitkům) a také třem typům výrobků a produktů:

  • Potraviny, pokrmy (jídla) a zemědělské produkty - např. mléko, sýry, maso, ryby, pečivo, obiloviny, ovoce, zelenina, víno, nápoje (šťávy a mošty), med apod.
  • Řemeslné výrobky a umělecká díla - např. výrobky ze dřeva, skla nebo papíru, slaměné ozdoby, krajky, šperky, keramika, nábytek, upomínkové předměty, pohlednice apod.
  • Přírodní produkty – např. lesní plody, léčivé byliny, čaje, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, kompost, minerální voda apod.

Žádost o certifikaci pokrmů (jídel), připravovaných a podávaných v konkrétním stravovacím zařízení, může podat pouze to stravovací zařízení, které je držitelem platného certifikátu ŠUMAVA originální produkt® pro službu. Značku mohou získat pouze jídla, která jsou pro region opravdu tradiční - starošumavská, připravovaná na základě tradiční receptury. Dále produkt tohoto typu musí v Žádosti o značku, v Příloze C, bodě b (Místní suroviny) získat minimálně 4 body (75 – 99% podíl místních surovin) a tuto skutečnost doložit (např. fakturami) koordinátorovi značky - RRA Šumava. Doklady o místním původu bude RRA Šumava průběžně kontrolovat po celou dobu platnosti certifikátu.

Jestliže na území Šumavy provozujete ubytovací či stravovací služby nebo vyrábíte výrobky, přesvědčte se, zda splňujete certifikační kritéria. Pokud ano, stačí  v případě služeb (zážitků a ubytovacích/stravovacích služeb) vyplnit žádost o značku, napodepisovat, doplnit o případné přílohy a doručit na níže uvedenou adresu. U výrobků je třeba vyplnit elektronickou žádost o značku (viz elektronický formulář žádosti), vygenerovat její tištěnou podobu, napodepisovat, případně doplnit o přílohy a zaslat na adresu:

Regionální rozvojová agentura Šumava
384 73 Stachy 422
k rukám Kateřiny Vláškové

Žádosti o značku jsou přijímány průběžně.

Termíny uzávěrek příjmu žádostí o značku jsou:
pro projednání žádosti na zasedání komise v jarním termínu - 25. března
pro projednání žádosti na zasedání komise v podzimním termínu - 15. září.

K žádosti pro výrobky je nutné přiložit také vzorek výrobku. Pokud jej nemůžete nebo nechcete zaslat spolu s žádostí, kontaktujte paní Kateřinu Vláškovou (tel.: 380 120 263, ), se kterou se můžete domluvit na jiném způsobu předání. Bez dodání vzorku nubude moci být žádost na certifikační komisi projednána.

Vaše žádost bude posouzena Certifikační komisí. Termín zasedání komise je 2x do roka - vždy na jaře a na podzim. Certifikační komise zpravidla projednává pouze žádosti doručené do uzávěrky příjmu žádostí (25.3. a 15.9.) před jejím zasedáním. 

Žadatel o značku pro služby a zážitky se zúčastní zasedání Certifikační komise, na které se bude jednat o jeho žádosti, její termín mu sdělí RRA Šumava, bez účasti žadatele nubude moci být žádost projednána.

Po schválení Vaší žádosti certifikační komisí Vám bude udělen certifikát, který Vás opravňuje k užívání značky, a to na dobu 2 let. 
Po uplynutí  období platnosti certifikátu můžete vždy podat žádost o obnovu značky, která se uděluje na 3 letá období.
Při vydání certifikátu s Vámi RRA Šumava uzavře smlouvu o užívání značky.


POPLATEK za udělení značky
Za udělení značky zaplatí žadatel poplatek ve výši 2.000 Kč v případě značky pro výrobky a 4.000 Kč v případě značky pro služby (ubytovací, stravovací služby a zážitky).
Za obnovení značky na 3 roky zaplatí žadatel v případě značky pro výrobky poplatek ve výši 2 500 Kč a v případě značky pro služby 5 000 Kč (ubytovací, stravovací služby a zážitky).

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.

Poplatek je nevratný, je určen na pokrytí nákladů spojených s vyřizováním a posuzováním žádosti, udělením/obnovou značky a části nákladů na propagaci značky.

Poplatek je příjmem RRA Šumava a je hrazen na základě faktury vystavené RRA Šumava před předáním certifikátu a podpisem smlouvy o užívání značky.

Vyberte si region

mapa regionů

Regionální koordinátor značky

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

Partneři

Český rozhlas České Budějovice - mediální partner značky ŠUMAVA originální produkt.

Český rozhlas České Budějovice - mediální partner značky ŠUMAVA originální produkt.
Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.