O marce

img

TOULAVA regionální produkt®

K rozvoji letní i zimní turistiky přispívá i turistická oblast TOULAVA, která sdružuje 154 obcí a na jejímž území se nachází 5 místních akčních skupin, mezi nimi také MAS Krajina srdce, od které Toulava o.p.s. přejala v roce 2016 regionální značku Toulava. K rozvoji regionu přispívá i možnost zavedení certifikace řemeslných výrobků, zemědělských a přírodních produktů, ubytovacích a stravovacích služeb značkou TOULAVA regionální produkt®.

Místním živnostníkům, zemědělcům, malým a středním firmám proto značka přináší především:

  • konkurenční výhodu a zvýšení odbytu, ale také
  • propagaci a reklamu pro jejich produkty a
  • sounáležitost s regionem a vzájemnou spolupráci.

Propagace značky a značených výrobků probíhá jednak formou reklamních tiskovin (např. katalog výrobků) a prostřednictvím médií (webové stránky), dále pak na společenských a kulturních akcích a prezentacích výrobců. A protože je značení výrobků v jistém smyslu turistickým produktem a produktem venkova, mohou se výrobci účastnit také různých veletrhů jako např. Země Živitelka.

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.