O regionu

img

O Vysočině

Základní informace o kraji Vysočina

  • rozloha: 6 795,7 km²
  • počet obyvatel: 513 195 (k 30. 9. 2007)
  • statutární město: Jihlava
  • počet obcí : 704

Výhodou Vysočiny je zachované čisté životní prostředí. Vzhledem k přírodním i dopravním podmínkám zde vznikly především podniky, které neznečišťují životní prostředí a nové investice jsou budovány již s ohledem na přísné normy. Jako největší znečišťovatel ovzduší se tak jednoznačně projevuje dálnice. Lze říci, že kraj Vysočina je zdravým ostrovem mezi třemi aglomeracemi - pražskou, brněnskou a vídeňskou. I díky tomu se jako první z krajů stal členem organizace zdravých měst a regionů, nese titul „zdravý kraj Vysočina“ a je jedním z nejčistších krajů ČR.

Na území kraje se nachází 2 velkoplošná chráněná území, 124 chráněných území a devět přírodních parků. Vysočina je charakteristická vysokou lesnatostí, průměrná lesnatost kraje Vysočina dosahuje 30 %.

CHKO Ždářské vrchy
www.zdarskevrchy.ochranaprirody.cz
Chráněná krajinná oblast Ždářské vrchy byla založena v roce 1970. Rozkládá se na území o celkové velikosti 709 km2 a její nejvyšší vrchol nese název Devět skal (836 m). Členitá krajina Žďárských vrchů je charakteristická pestrým střídáním luk, pastvin, polí, lesů a rybníků, je protkána nepravidelnou sítí mezí, úvozových cest, lesíků či skupin stromů a keřů. Dodnes si zachovala charakter vyvážené a svým způsobem zachovalé kulturní krajiny. Ždárské vrchy jsou prameništěm několika českých a moravských řek – Sázava, Svratka, Chrudimka, Doubrava a Oslava) a oblastí s četnými rybničními soustavami. Asi na polovina území CHKO je pokryta lesem, zejména smrkovými monokulturami.

CHKO Železné hory
www.zeleznehory.ochranaprirody.cz
Chráněná krajinná oblast Železné vrchy dosahuje nejvyššího bodu vrcholem Vestec (668 m). Vznikla v roce 1991 na ploše 284 km2. Železnohorský masiv působí jako krajinná vlna svažující se zvolna od Hlineckých kopců, Pešavy a Hradiště, provázená stužkou řeky Chrudimky. K severu se oblast rozvolňuje do šíře, k jihu prudce spadá do luhů řeky Doubravy. Pestrá krajina je sladěna v harmonický celek. Geologické podloží patří k nejpestřejší v celé republice. Najdeme tu křemence, diority, permské pískovce, opukové sedimenty, druhohorní pískovce i čtvrtohorní sprašové hlíny a eluviální náplavy. V jižní části leží hluboký kaňon řeky Doubravy. V jeho okolí je přírodní rezervace Údolí Doubravy, Zlatá louka a Mokřadlo a řada přírodě blízkých lesních ekosystémů. Při toku řeky Chrudimky je převaha lesních ekosystémů, zbytky květnatých luk a říčních niv. Území si uchovalo rozptýlenou sídelní strukturu se zbytky lidové architektury a bohatstvím zeleně. Jeho poloha v blízkosti velkých měst a pestrá krajina láká k rekreačnímu využití, v posledních letech se rozvíjí cykloturistika a pěší turistika.

Dále se v kraji Vysočina nachází národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step, Velký Špičák a Rybník Zhejral a národní přírodní památky Hojkovské rašeliniště a Švařec.

Historie zanechala na Vysočině množství kulturních památek, z nichž tři – centrum Telče, klášterní kostel na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou a Židovská čtvrť v Třebíči – jsou zařazeny mezi světové kulturní dědictví UNESCO. Stopy dějin doplňují dílo člověka v krajině a dotvářejí její krásu.

Vyberte si region

mapa regionů

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

Regionální koordinátor značky

VYSOČINA regionální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.