V Kraji blanických rytířů se připravuje regionální značení výrobků a služeb

ARZ  10. 06. 2011

Kraj blanických rytířů se připojí k řadě dalších tradičních regionů, které udělují značku „regionální produkt“ svým místním výrobkům a službám. Podnikatelé z regionu se o novou značku „Produkt z Kraje blanických rytířů“ budou moci ucházet již na podzim tohoto roku.

Ve čtvrtek 9.6. 2011 se v Podblanické ekocentru ČSOP Vlašim setkali zástupci výrobců, neziskových organizací, veřejné správy a Asociace regionálních značek, o.s. (ARZ) na ustavující schůzce k nové regionální značce. Kraj blanických rytířů se tak připojí k dalším  regionům, které již svou značku mají. Jen ARZ jich v současné době sdružuje 15.

Značení je určeno zejména turistům, kterým dovoluje objevovat region a užívat si jeho atmosféru novým netradičním způsobem, a místním obyvatelům, kteří mohou nákupem značených výrobků podporovat „své” místní výrobce. Výrobci získají díky značce různé výhody, zejména jednotnou propagaci své produkce, nové kontakty a možnost nových forem spolupráce.

Regionální značkou se označují zpravidla řemeslné výrobky (např. výrobky z pleteného dřeva, slaměné výrobky, fotografie, keramika, šperky, apod.), potraviny a zemědělské produkty (pečivo, mléko, sýry, maso, obiloviny, víno, ovoce, zelenina, nápoje, lesní plody, ryby, med, apod.) a přírodní produkty (léčivky, bylinné čaje, rákos pro stavební účely, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, kompost, apod.). Značku může získat výrobek jak tradiční tak i nový, jestliže splní daná kritéria a certifikační komise rozhodne o jejím udělení. Mezi kritéria pro udělení značky výrobkům a službám patří vedle jejich kvality a šetrnosti k přírodě především jejich původ a vazba na region. Ze služeb se certifikace uděluje zejména službám ubytovacím.

Půjde-li vše podle předpokladů, certifikační komise v Kraji blanických rytířů poprvé zasedne v druhé polovině října 2011. Zájemci z okresu Benešov a Mladovožicka si mohou  již nyní připravovat nominace svých výrobků a služeb. Obracet se mohou na koordinátora  značky Český svaz ochránců přírody Vlašim na e-mailové adrese a telefonním čísle 777 800 461 (K. Červenková).

Vyberte si region

mapa regionů

Regionální koordinátor značky

koordinator

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

ŽELEZNÉ HORY regionální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.