Dny Železnohorského regionu 19. - 22.4.2012

ŽELEZNÉ HORY  26. 04. 2012

V rámci rozšíření nabídky tradičních i nových aktivit a atraktivit, zlepšení propagace nových projektů, akcí, zkvalitnění služeb v oblasti cestovního ruchu, podpory místního patriotismu a zefektivnění spolupráce infocenter v souvislosti se zkvalitněním systému podpory regionálního turistického ruchu, proběhl na území Železnohorského regionu již čtvrtý ročník čtyřdenního maratónu akcí Dny Železnohorského regionu pod heslem „VÍTEJTE I VY“, Železnohorský region. Letošní ročník byl zaměřen na podporu regionálních výrobců – držitelů certifikátů ŽELEZNÉ HORY regionální produkt®.

img

Dne 19.4. proběhla tradičně zahajovací akce pro odborníky - pracovníky infocenter regionu a dalších sousedních oblastí, pracovníky Destinační společnosti Východní Čechy (DSVČ), pracovníky Krajského úřadu Pardubického kraje, zástupce médií, představitele, členy a regionální výrobce Železnohorského regionu, spolupracující subjekty a partnerské regiony (MAS Havlíčkův kraj, MAS Podhůří Železných hor). Akce byla zahájena v areálu Mladotického mlýna, kde Nadace Bílý jeřáb poskytuje služby v oblasti cestovního ruchu a je nositelem kulturních aktivit v regionu.

V úvodní prezentaci Kateřina Korejtková, manažerka MAS Železnohorský region, představila nové aktivity cíleně zaměřené na rozvoj spolupráce jak členů, tak i partnerských subjektů. Mezi významné projekty byl zařazen projekt Spolupráce MAS z prostředků PRV 2007-13, Osa IV.Leader Programy pro školy Železnohorského regionu a Regionu Kunětické hory – tématické výlety v rámci mimoškolní výuky či náplň činnosti pro různorodé zájmové kolektivy s maximálním využitím potenciálu uvedených regionů, vč. služeb, tradic, historie a přírody. Jako pilotní projekt v oblasti vzájemné podpory regionální turistiky realizovaný z vlastních zdrojů byl představen Katalog výletů, vč. sériových map 4 sousedních regionů Pardubického kraje a kraje Vysočina (Železnohorský region, Hlinecko, Maštale, Havlíčkův kraj), který budou moci návštěvníci a turisté využít již o letních prázdninách. Stěžejním projektem pro r. 2012 se stal systém regionálního značení realizovaný za finanční podpory Pardubického kraje ve spolupráci s Asociací regionálních značek. Se značenými výrobky ŽELEZNÉ HORY regionální produkt® se návštěvníci a obyvatelé mohou setkávat již nyní. Certifikované výrobky a produkty jsou k dostání v areálech výrobců a místních informačních centrech. V Heřmanově Městci v multifunkčním centru je pro obyvatele a návštěvníky připraven prostor výstavní i prodejní.

V dalším bloku byl představen nový marketingový nástroj Železnohorského regionu – www.zeleznohorsky-region.cz, který se přizpůsobil rozvoji a potřebám regionu v oblasti cestovního ruchu. Na tento nástroj navazují propagační materiály, které již obsahují i informace vycházející ze spolupráce s regionálními výrobci či Národním geoparkem Železné hory.

Vrcholem dne bylo slavnostní předání certifikátů všem regionálním výrobcům – nositelům regionální značky ŽELEZNÉ HORY regionální produkt®. Výrobci představili své výrobky a produkty přítomným, kteří nejen slovně, ale i fyzicky měli možnost si prohlédnout celou kolekci 19-ti výrobků. Výrobci se přirozeně začlenili do aktivit Železnohorského regionu a dohodli se na volné spolupráci a vzájemné podpoře mezi sebou. Přítomní zástupci partnerských organizací, vč. Ing. Hoška, pracovníka Ministerstva pro místní rozvoj ČR, a informačních center ocenili činnost výrobců zaslouženým potleskem.

Odpolední program přítomným představil činnost certifikovaných regionálních výrobců v praxi. Ve Žlebských Chvalovicích v palírně a pivovaru pana Kutílka byl představen provoz místního pivovaru, vč. technologie vaření piva a služeb spojených s jeho odbytem. V areálu byla k ochutnání vedle Železnohorského ležáku také hovězí kýta pana Jana Vašíčka ze skotu francouzského plemene BLONDE D´AQUITAINE aspirujícího na režim BIO a ukázka kovářského řemesla pana Aleše Navrátila.

Dne 20.4. proběhl den otevřených dveří ve všech pěti infocentrech regionu. Obyvatelé, návštěvníci, a také zástupci škol i s dětmi, využili možnost získat aktuální informace o akcích, nové prezentační materiály Železnohorského regionu, Pardubického kraje v rámci spolupráce s DSVĆ a sousedních regionů, které byly získány na základě „burzy“ propagačních materiálů dne 19.4. Pracovníci infocenter v Heřmanově Městci, v Přelouči, v Třemošnici, v Seči a Nasavrkách ochotně poskytovali veškeré informace, zveřejňovali zpracované prezentace o jednotlivých projektech a akcích a prezentovali výrobky a akce podnikatelských a neziskových subjektů, vč. regionálních výrobků.

Dne 21.4. proběhl za velkého zájmu veřejnosti již sedmý turnus autobusového putování po regionu pro návštěvníky a místní obyvatele po zajímavých projektech, objektech a lokalitách, kam se jinak návštěvník sám těžko dostává, pod vedením Martina Písaře, pracovníka Železnohorského regionu. Dopravu zajistila firma Autokempink Konopáč pod vedením Bohumila Starého, předsedy Železnohorského regionu. Akce proběhla v duchu osvěty a podpory místních projektů, regionálních výrobců, místního patriotismu a zkvalitnění regionálního turistického ruchu v rámci všeobecného rozvoje venkova.

Ing. Málek seznámil účastníky v kostele sv. Vavřince ve Svinčanech s historií místního rodu Gerštorfů, M.Písař přiblížil budoucí lokality Národního geoparku Železné hory v Chrtníkách, pan Vašíček představil svůj chov hovězího skotu na farmě v Licoměřicích. V rámci návštěvy pivovaru a palírny pana Kutílka ve Žlebských Chvalovicích účastníci ochutnali i pečené hovězí z farmy Jana Vašíčka a med a medovinu pana Jiřího Vašíčka. Člen sdružení BOII provedl účastníky rozestavěnou Keltskou vesnicí v Nasavrkách a ředitel Ing. Mrtka osvětlil funkci a přínos bioplynové stanice v zemědělském areálu Zemědělská a.s., v Horním Bradle. Na závěr akce si účastníci prohlédli nový penzion Motýlí louka v Chlumu, který nabízí velmi pestré aktivity a služby.

Doprovodnou akcí pro tento den bylo slavnostní otevření venkovní kuželny v obci Veselí v místním Relax parku za účasti pana ředitele SZIF Hradec Králové Ing. Sobela, jejíž výstavba byla podpořena prostředky v rámci realizace Strategického plánu LEADER Železnohorského regionu.

Účastníci opět vysoce hodnotili možnosti poznávání projektů, aktivit a atraktivit regionu touto organizovanou formou a dostalo se jim množství tipů, podnětů a propagačních materiálů pro plánování svých vlastních volnočasových aktivit v regionu. V rámci komunitního plánování přispěli k rozvoji svého regionu poskytnutím dalších podnětů a návrhů aktivit.

Dne 22.4. proběhl Den otevřených dveří v podnikatelských areálech členů Železnohorského regionu, o kterých informovala média Český rozhlas Pardubice a Chrudimský deník. Obyvatelé a návštěvníci měli jedinečnou možnost navštívit zajímavá místa s výhodným bonusem, jenž měl podobu volného vstupu či obdržení drobné pozornosti. Mezi areály byly kvalitní stálice: Synagoga a Gallery Cyrany v Heřmanově Městci, Expozice Po stopách Keltů v Nasavrkách, Areál rozhledny Barborka v Horních Raškovicích, Hrad Lichnice, Ranč LL v Kovářově, aj. Mezi novinky sezóny patřila Berlova vápenka v Závratci a areály regionálních výrobců a podnikatelů. Autokemping Konopáč pořádal již tradičně zabijačkové hody. Provozovatelé aktivit a areálů rádi využili možnosti prezentovat se v rámci zvýšení podpory využívání místních služeb a odbytu výrobků v oblasti regionálního cestovního ruchu. Účastníci kladně hodnotili jejich aktivity, které budou pomáhat rozvíjet a podporovat svojí návštěvností.

Pracovníci informačních center těmito akcemi opět prohloubili dosavadní dobrou spolupráci. Na základě detailního poznání aktivit a atraktivit budou schopni zajišťovat kvalitní poskytování informací příchozím turistům a spolupracovat při přípravě tématických turistických produktů a marketingových aktivit na větším území, v rámci příprav potenciálních projektů dle aktuální potřeby regionu v rámci realizace Strategického plánu LEADER MAS Železnohorský region, turistických oblastí, DSVČ Pardubického kraje, partnerských regionů MAS a v neposlední řadě Národního geoparku Železné hory.

Poděkování za spolupráci na přípravě a koordinaci akce patří pracovníkům infocenter Heřmanoměstecko, Třemošnice, Seč, Nasavrky a Nadaci Bílý Jeřáb v Mladoticích.

Dále poděkování patří všem stávajícím i potenciálním členům regionu a regionálním výrobcům, kteří představili své aktivity účastníkům a všem dalším partnerským subjektům, jenž přispěly svými postřehy ke zkvalitnění poskytovaných informací a návrhu společných témat, která budou využita v rámci příprav dalších aktivit Železnohorského regionu.

Kateřina Korejtková, manažerka Železnohorského regionu

Vyberte si region

mapa regionů

Regionální koordinátor značky

koordinator

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

ŽELEZNÉ HORY regionální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.