Jak získat značku

Regionální značku ZNOJEMSKO regionální produkt® koordinuje Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko. Značku uděluje nezávislá certifikační komise, složená z místních certifikovaných výrobců, zástupců místních samospráv, Asociace regionálních značek a dalších místních aktérů. Certifikační komise také pečlivě dohlíží na kvalitu a plnění certifikačních kritérií.

Značka je udělována těmto typům výrobků a produktů:

  • Potraviny a zemědělské produkty – např. mléko, sýry, maso, ryby, pečivo, obiloviny, ovoce, zelenina, víno, nápoje (šťávy a mošty), med apod.
  • Řemeslné výrobky a umělecká díla – např. výrobky ze dřeva, kamene, břidlice, keramiky, skla nebo papíru, slaměné ozdoby, krajky, šperky, upomínkové předměty, pohlednice apod.
  • Přírodní produkty – např. lesní plody, léčivé byliny, čaje, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, kompost, minerální voda apod.

Zcela zdarma Vám nabízíme osobní konzultaci, na které společně probereme, zda Vaše výrobky splňují certifikační kritéria. Vážným zájemcům rovněž nabízíme bezúplatnou pomoc s vyplněním žádosti o udělení značky vč. potřebných příloh.

Příjem žádostí o značku pro výrobky je průběžný. Certifikační komise je svolávána dle potřeby, nejméně 2x ročně. Přesné termíny jsou vždy aktuálně uveřejněny na webových stránkách. K vyplněné žádosti je nutné přiložit také vzorek výrobku. Vaše žádost bude posouzena Certifikační komisí.

Po schválení Vaší žádosti certifikační komisí Vám bude udělen certifikát, který Vás opravňuje k užívání značky Znojemsko regionální produkt® po dobu 2 let. Po uplynutí období platnosti certifikátu můžete vždy podat žádost o obnovu značky, která se uděluje na další 2 roky. Při vydání certifikátu s Vámi MAS Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko jako regionální koordinátor uzavře smlouvu o užívání značky.


Poplatky za udělení a užívání značky

Poplatek za udělení značky (registrační poplatek):

Za udělení značky zaplatí výrobce registrační poplatek ve výši 1500 Kč (pro výrobky). Poplatek je určen na částečné pokrytí nákladů spojených s vyřizováním a posuzováním žádosti a s udělením značky.

Pokud je výrobce již držitelem certifikátu a žádá o nový certifikát (pro jiný svůj výrobek, resp. službu, nebo před uplynutím platnosti certifikátu), poplatek se snižuje na 500,- Kč (pro výrobky).

Poplatek za užívání značky:

Pro částečné pokrytí nákladů na propagaci a prezentaci značky hradí její uživatelé roční poplatek za užívání značky ve výši:

  • osoby vykonávající příležitostnou činnost: 500,- Kč
  • neziskové organizace a OSVČ na hlavní i vedlejší činnost: 1000,- Kč
  • firmy s méně než 10 zaměstnanci: 2000,- Kč
  • firmy s 10 a více zaměstnanci: 4000,- Kč

Poplatek je hrazen (hotově nebo převodem na účet) vždy v plné výši jednou ročně, a to k datu výročí udělení certifikátu. Pro stanovení výše poplatku je rozhodující počet zaměstnanců k tomuto datu.

Poplatek je příjmem Koordinátora. Přijaté poplatky budou Koordinátorem využity na chod a udržitelnost regionální značky „ZNOJEMSKO regionální produkt®“.

Pozn: Od poplatků vzniklých od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 jsou žadatelé osvobozeni. Náklady na certifikaci a zajištění rozjezdu regionálního značení jsou hrazeny MAS Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko v rámci projektu „Venkov má co nabídnout“ realizovaného s finanční podporou z Programu rozvoje venkova ČR na roky 2007–2013, osa IV. LEADER.

Vyberte si region

mapa regionů

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

Regionální koordinátor značky

ZNOJEMSKO regionální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.